/

Detail aktuality

/
Projekt „Zaměstnání není samozřejmost“ pokračuje…
11.02.2015
Projekt Sdružení TULIPAN „Zaměstnání není samozřejmost“, realizovaný s finanční podporou EU, vstoupil v lednu do své další fáze. Po absolvování pracovních diagnostik a individuálních pohovorů s psychologem se 30 vybraných účastníků odborně vzdělává.
V lednu proběhl kurz Počítačové gramotnosti, když účastníci pracovali rozděleni do pěti skupin -  tři skupiny úplných začátečníků, po jedné skupině mírně pokročilých a pokročilých. Dovednost práce s PC je nedílnou součástí nejen profesního života. Aby i účastníci našeho projektu uměli PC užívat co nejlépe, nejefektivněji, aby věděli, že být uživatelem PC má i svá rizika, aby těmto rizikům uměli čelit a IT technologie jim byly v jejich životech nápomocny (nikoli naopak), absolvovali vzdělávání i v této oblasti.
Následoval vzdělávací modul Finanční gramotnost v praxi. Jelikož jsou lidé se zdravotním postižením, zejména s duševním onemocněním, často bez dobrého sociálního zázemí, jsou mnohdy cílovou skupinou všech nepoctivých poskytovatelů půjček, výrobků a prostředků různého druhu. Jsou snadnou obětí ať z důvodu nedostatečných informací, ale také i proto, že nemají pro určité jednání vycvičené chování, chybí jim asertivita a obranné mechanismy a díky tomu tak snadno podlehnou nátlakovému jednání. Vzhledem k tomu, že skupina lidí, která vzejde z tohoto projektu bude, díky zaměstnání, ekonomicky aktivní, je nezbytné je v těchto základech vzdělat a preventivně tak působit na jejich následné hospodaření.
V následujících týdnech proběhnou další vzdělávací moduly a to:
Základů pracovního práva - vzhledem k tomu, že z projektu zaměstnáme nejméně 20 lidí se zdravotním znevýhodněním je nezbytnou součástí, aby tito lidé byli vzděláni v oblasti pracovního práva. V době trvání projektu budou chráněni v této oblasti naší organizaci, ale znalost práva v této oblasti patří jednak mezi základní a jednak jako prevence vůči „nekalým zaměstnavatelům“.
Mezi účastníky projektu jsou lidé, kteří s velkými obtížemi komunikují s veřejností a jsou velmi introvertní a naopak je tu i skupina lidí extrovertních mnohdy komunikujících nepřiměřeně – vstupují do řeči druhého. Mnohdy najdeme i lidi, kteří si mluví jen tak pro sebe. V rámci projektu chceme s touto oblastí účastníkům projektu pomoci a to nejenom v obecné rovině, ale zejména se zaměříme na komunikaci v pracovním vztahu. Proto účastníci projdou i vzdělávacím modulem Komunikace.
Během vzdělávacího modulu nazvaného „Jak písemně oslovit potencionálního zaměstnavatele“ se účastníci naučí zejména sepsání životopisu a motivačního dopisu, neboť správně napsaný životopis je vizitkou každého člověka a je prvním, s čím se potencionální zaměstnavatel setkává.
Do konce dubna 2015 navíc všichni absolvují rekvalifikační programy, do nichž jsou zařazeni i dle odborných výstupů z pracovních diagnostik a pohovorů s psychologem tak, abychom dvacet vybraných mohli od měsíce května co nejlépe umístit na trhu práce a aby nově nabyté znalosti a dovednosti mohli všichni účastníci využít ve své profesní budoucnosti.
Velmi pozitivním faktem je nadšení všech zúčastněných a zejména jejich odpovědný přístup k projektovým aktivitám. Lidé s duševním onemocněním totiž překonávají mnoho překážek, které zdravý člověk jako překážky vnímat nemusí a pravidelná aktivní účast může být jednou z nich.
Radka Kotoučková, koordinátor

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše