/

Destigmatizační kampaň

Destigmatizační kampaň

Stigma znamená společenské odmítání domnělých nebo skutečných vlastností, přesvědčení nebo chování, které odporují sociálním normám. Stigma duševní nemoci je charakterizováno nedostatkem vědomostí o duševních nemocech, strachem, předsudky a diskriminací. Historie je poznamenána izolací a exkluzí duševně nemocných (útulky, trýznění), které však do jisté míry přetrvávají
i v současnosti a jsou posilovány existencí institucionálních forem zdravotní nebo sociální péče. Souvisí to i s tím, že duševní poruchy mají kromě svých důsledků zdravotních i závažné důsledky nezdravotní: narušení vztahů s blízkými osobami, riziko bezdomovectví, sebevražedného jednání, možnost nedobrovolné léčby a hospitalizace. Psychické onemocnění se navíc i často projevuje navenek bizarním či neobvyklým chováním
Stigma znamená společenské odmítání domnělých nebo skutečných vlastností, přesvědčení nebo chování, které odporují sociálním normám. Stigma duševní nemoci je charakterizováno nedostatkem vědomostí o duševních nemocech, strachem, předsudky a diskriminací. Historie je poznamenána izolací a exkluzí duševně nemocných (útulky, trýznění), které však do jisté míry přetrvávají i v současnosti a jsou posilovány existencí institucionálních forem zdravotní nebo sociální péče. Souvisí to i s tím, že duševní poruchy mají kromě svých důsledků zdravotních i závažné důsledky nezdravotní: narušení vztahů s blízkými osobami, riziko bezdomovectví, sebevražedného jednání, možnost nedobrovolné léčby a hospitalizace. Psychické onemocnění se navíc i často projevuje navenek bizarním či neobvyklým chováním.
Stereotyp stigmatu psychické nemoci je ve společnosti předáván mladší generaci a vydatně posilován za pomoci médií. Postoje veřejnosti v některých západních zemích se zlepšují jen pozvolna.  Převládajícím postojem ve  veřejnosti je názor o nebezpečnosti a potenciálně násilném jednání duševně nemocných.
Stigma duševní nemoci je rovněž jednou z příčin, proč zástupci státu a plátců péče mají malou vůli investovat do péče o duševně nemocné. Duševně nemocní jsou navíc i znevýhodněni oproti jiným marginalizovaným skupinám (etnické minority, lidé s fyzickými handicapy) tím, že jim chybí silnější hlas, který by za destigmatizaci bojoval. Stigmatizační postoje se bohužel nevyhýbají nejen například pracovníkům policie, ale  ani odborným pracovníkům psychiatrických služeb
Důsledky stigmatizace:
  • nízká zaměstnanost lidí, kteří trpí závažnými psychickými poruchami
  • skrytá psychiatrická nemocnost - až polovině lidí, kteří trpí psychickou poruchou, se nedostává adekvátní odborné pomoci a léčby.
Sdružení TULIPAN provozuje již řadu let chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. V rámci poradenských služeb pomáháme nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou našimi zaměstnanci, ale zároveň všem, kteří potřebují získat informace k řešení jejich problémů. Realizujeme i celou řadu kulturních, volnočasových  a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je inkluze mezi zdravou a handicapovanou populací.
Vzhledem k tomu, že jako Sdružení dlouhodobě pracujeme s lidmi, kteří trpí nějakým duševním onemocněním, cítíme potřebu pracovat nejen s našimi klienty a zaměstnanci, ale i s širokou veřejností, která má mnohdy zkreslené představy co to znamená mít nějakou duševní nemoc
Všichni naši klienti jsou dennodenně vystavováni stigmatu, které souvisí s jejich onemocněním. Přestože řada našich klientů funguje v běžném životě, jako kdokoli jiný.
Sdružení TULIPAN má přes 90 zaměstnanců, kteří mají nějaký stupeň invalidity, nebo jsou zdravotně znevýhodnění. Přes tento fakt, máme nové a nové zakázky a naši obchodní partneři, pro které pracujeme, jsou s našimi zaměstnanci spokojeni.
Nebojme se tedy toho, že je někdo jiný … POZNEJTE NÁŠ SVĚT!!!
Ještěd 
 
 rozměry: ... AUTISMUS
Ještěd 
 
 rozměry: ... SCHIZOFRENIE
Další informace se dozvíte na stránkách Národního ústavu duševního zdraví http://www.nudz.cz/
Další informace se dozvíte na stránkách projektu Na rovinu http://destigmatizace.info/o-projektu/
Stigma znamená společenské odmítání domnělých nebo skutečných vlastností, přesvědčení nebo chování, které odporují sociálním normám. Stigma duševní nemoci je charakterizováno nedostatkem vědomostí o duševních nemocech, strachem, předsudky a diskriminací. Historie je poznamenána izolací a exkluzí duševně nemocných (útulky, trýznění), které však do jisté míry přetrvávajíi v současnosti a jsou posilovány existencí institucionálních forem zdravotní nebo sociální péče. Souvisí to i s tím, že duševní poruchy mají kromě svých důsledků zdravotních i závažné důsledky nezdravotní: narušení vztahů s blízkými osobami, riziko bezdomovectví, sebevražedného jednání, možnost nedobrovolné léčby a hospitalizace. Psychické onemocnění se navíc i často projevuje navenek bizarním či neobvyklým chováním

 

 

 

 

Brožura ke stažení

Leták ke stažení

Brožura ke stažení

 

Brožura ke stažení

 

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše