/

Ostatní projekty

Ostatní projekty
Všem poskytovatelům dotace velmi děkujeme a jejich podpory si vážíme.

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji
Číslo projektu: CZ.003.02.02/00/22_006/0001329
Termín realizace projektu: 10.10.23
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 10.000 Kč
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Přednáška na téma duševního zdraví a komunikace v třídním kolektivu
Kontaktní osoba: Michaela Svoboda
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Benefice s Divokými husami – Týden s TULIPANem 2023
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 4.12.2023 – 8.12.2023
Poskytovatel dotace: Nadace Divoké husy
Výše dotace: Grant ve výši dvojnásobku z výtěžku v rámci akce
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen a na destigmatizační aktivity.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jirásková, jiraskova@sdruzenitulipan.cz, 603 780 782
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Týden s TULIPANem 2023
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 1.6.2023 – 31.12.2023
Poskytovatel dotace: Nadace Život umělce
Výše dotace: 7.500 Kč
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Celotýdenní akce zaměřená na prezentaci kultury zdravotně znevýhodněných osob, které se na akci podílejí napříč celým spektrem činností počínaje plánováním programu, následně zajištěním potřebných materiálů pro workshopy a jejich samotnou realizací a vedením. Prostřednictvím této akce podporujeme integraci těchto osob do většinové společnosti.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jirásková, jiraskova@sdruzenitulipan.cz, 603 780 782
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST 2023
Číslo projektu: 868 2023
Termín realizace projektu: 1. 9.  - 30. 9. 2023
Poskytovatel dotace: Státní fond kultury ČR
Výše dotace: 35.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Náplní projektu je realizace 10. ročníku destigmatizační akce TULIFEST 2023, který proběhl 8. září 2023 v Liberci. Jedná se o soutěžní přehlídku začínajících kapel s handicapem i bez. Základní myšlenkou TULIFESTu je propojovat osoby se zdravotním postižením tělesného či duševního charakteru na jevišti i v hledišti.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SDRUŽENÍ TULIPAN 2023
Číslo projektu: LBK NZ23/58782
Termín realizace projektu: 3.4.2023 - 2.4.2024
Poskytovatel dotace: Nadace ČEZ, program Neziskovky 2023
Výše dotace: 200.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Z projektu jsou realizována školení zaměstnanců sociálních služeb Sdružení TULIPAN.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
„Kulturou k destigmatizaci osob se zdravotním postižením 2023“
Číslo projektu: OLP/1069/2023
Termín realizace projektu: 1.7. 2023 - 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj, program č.: 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji
Výše dotace: 32.500 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt podporuje realizaci tradičních akcí naší organizace: TULIFEST 2023  a Týden s TULIPANEm 2023. Cílem projektu je destigmatizovat osoby se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou, v očích většinové, tzv. zdravé veřejnosti prostřednictvím kulturních akcí, na kterých se potkávájí obě skupiny jak na jevišti, tak i v hledišti.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora duševního a fyzického zdraví pro OZP a neformální pečující 2023
Číslo projektu: OLP/1282/2023
Termín realizace projektu: 1.1.2023 - 31.12.2023
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj, program 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
Výše dotace: 49.900 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu osob se zdravotním postižením telěsného či duševního charakteru. Díky terapeutickým aktivitám budeme schopni usnadnit situaci handicapovaným, zlepšit či alespoň zmírnit jejich zdravotní komplikace.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturní mosty - brána hendikepovaných ke zdravé populaci 2023
Číslo projektu: 73-19068/2023– OZP/ORNK
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, Kulturní aktivity OZP a seniorů
Výše dotace: 80.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: V rámci projektu se uskuteční jubilejní 10. ročník soutěžní přehlídky amatérských hudebních uskupení s hendikepem i bez TULIFEST, v září 2023. Dále projekt zahrnuje uspořádání již 16. ročníku 5ti denní kulturní akce Týden s TULIPANem, která se bude konat v adventím čase. Součástí obou výše uvedených kulturních akcí jsou destigmatizační výstavy a workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIPAN rodinám 2023
Číslo projektu: 19306
Termín realizace projektu: 1.1. 2023 - 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, program Rodina
Výše dotace: 541.179 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt zahrnuje aktivity a rozvoj našich služeb směrem k rodinám dětí a mladistvých žijícím s duševním onemocněním v rámci Libereckého kraje. Cílem projektu „TULIPAN rodinám 2023“ je zejména zvýšit a posilovat rodičovské kompetence formou poradenství a vzdělávacích aktivit v oblasti rodiny a rodičovství.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Využití peer konzultantů v TULIPANu 2023
Číslo projektu: 22/23/PPZ
Termín realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví, program PPZ
Výše dotace: 123.200 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt spočívá v zapojení peer konzultantů do aktivit vedoucích k podpoře osob s duševním onemocněním formou konzultací v rámci svépomocné skupiny či individuálního poradenství. V roce 2023 navážeme na zkušenost z roku 2022 a znovu se zaměříme i na rodiny s duševně nemocnými dětmi a mladými lidmi. Zapojení peer konzultantů proběhne na několika úrovních: 1. peer konzultanti pro mladé lidi OZP; 2. peer konzultanti pro dospělé OZP; 3. peer konzultanti rodiče – pro rodiče dětí a mladších adolescentů. Budeme realizovat i vzdělávání nových peer konzultantů a vytvářet informačních materiálů.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Zlepšení kvality života osob žijících s psychiatrickou diagnózou v roce 2023
Číslo projektu: 21/23/PPZ
Termín realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví, program PPZ
Výše dotace: 149.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců Sdružení TULIPAN. Vzdělávání bude poskytnuto vedoucím zaměstnancům a zaměstnancům v přímém kontaktu s cílovou skupinou (CS) a bude zaměřeno na zlepšení komunikace s CS a prohloubení odborných znalostí a dovedností.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Destigmatizace osob žijících s psychiatrickou diagnózou v roce 2023
Číslo projektu: 2023/CAU/PVP/123
Termín realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví, program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 20232
Výše dotace: 110.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na boření mýtů a vyvracení nepravd zakořeněných ve většinové tzv. zdravé společnosti týkajících se předsudků vůči osobám žijícím s psych. diagnózou ať už se jedná o děti, dospívající nebo dospělé jedince. V roce 2023 bude fokus aktivit zaměřen primárně na děti žijící s psych. diagnózou a jejich rodiny (navazujeme na pilotní podporu této části cílové skupiny v roce 2022 a zúročujeme nabyté zkušenosti). Cíle projekt dosáhne prostřednictvím sestavení informačních materiálů a jejich distribucí k většinové společnosti.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kompenzační pomůcky pro TULIPAN
Číslo projektu: 1410003449
Termín realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Poskytovatel dotace: ČEPS, a.s.
Výše dotace: 9.300 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt přispěje především zaměstnancům a klientům Sdružení TULIPAN, kteří mají kombinovaný handicap. Usnadní jim pohyb a pobyt v prostorách, kde pracují, žijí,či se účastní nabízených aktivit.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Cooperation of TULIPAN and Ostbytunet Centre for Treatment and Professional Development
Číslo projektu: EHP-BFNU-OVNKM-4-099-2022
Termín realizace projektu: 1.11.2022 – 30.6.2023
Poskytovatel dotace: Fond pro bilaterální vztahy - EEA and NORWAY GRANTS 2014-2021
Výše dotace: 342.884 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj a Fjelhamar Ostbytunet Centre
Popis projektu: Projekt je zaměřen na posílení vztahů mezi Norskem a Českou republikou prostřednictvím aktivit zahrnujících přenos know-how a dobrých praktik od Norského partnera - Ostbytunet Centre směrem k českým partnerům v oboru služeb ve prospěch dětí s duševním onemocněním, specificky dětí a adolescentů s poruchami chování. Konkrétně projekt zahrnul návštěvu pobytového Centra pro děti s duševním onemocněním, převážně s poruchami chování v norském Fjelhamaru, a dále přednášku o neurosekvenčním modelu využívaným norskými odborníky, která se konal v Liberci.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIPAN regionálním výrobcem 2022
Číslo projektu: OLP/3200/2022
Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2023
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 34 678,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu aktivit Sdružení TULIPAN - udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, destigmatizaci osob žijících s hendikepem, propagace regionální značky, posílení konkurenceschopnosti na trhu. Konkrétně nám projekt umožnil nákup vybavení (přívěsný vozík, tažné zařízení, stánek) pro chráněné dílny - pro prodeje výrobků z chráněné dílny.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Poznej sebe sama s TULIPANem 2022
Číslo projektu: OLP/3115/2022
Termín realizace projektu: 1.8.2022 – 30.6.2023
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 48 480,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: V projektu jsme zrealizovali vzdělávací programy na podporu duševního zdraví na školách v Libereckém kraji, převážně středních, s hlavními tématy zvládání stresu a náročných životních situací, obecně prevence duševního onemocnění a jeho destigmatizace. V návaznosti na to jsme se zaměřili na prevenci rizikového chování, zvl. záškoláctví z důvodu rozvoje úzkosti prostřednictvím doprovodů dětí a teenagerů do škol, do kroužků a na volnočasové aktivity.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Vybavení chráněné dílny pro osoby zdravotně postižené 2023
Číslo projektu: 18/2023
Termín realizace projektu: 10.4.2023 – 9.4.2024
Poskytovatel dotace: Nadace Jedličkova ústavu
Výše dotace: 20 000,-
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je použití prostředků na pořízení vybavení a zařízení chráněné dílny – jde o podporu pro dlouhodobé udržení stávajících pracovních míst pro handicapované osoby.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora OZP a neformálních pečujících – klientů TULIPAN 2023
Číslo projektu: MMJN: SD/2023/0448
Termín realizace projektu: 1.4.2023 – 31.12.2023
Poskytovatel dotace: Statutární město Jablonec nad Nisou
Výše dotace: 12 000,-
Místo realizace: Jablonec nad Nisou
Popis projektu: Cílem aktivity je poskytnout cílové skupině  OZP a neformální pečující péči fyzioterapeuta a masáže, které zlepší jejich zdravotní stav a jejich celkovou kondici a budou pozitivně působit na jejich psychickou pohodu.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, 775 802271 jiricna@sdruzenitulipan.cz
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Vybavení chráněné dílny pro osoby zdravotně postižené
Číslo projektu: 9/2022
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Nadace Jedličkova ústavu
Výše dotace: 30 000,-
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je použití prostředků na pořízení vybavení a zařízení chráněné dílny – jde o podporu prodlouhodobé udržení stávajících pracovních míst pro handicapované osoby.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Benefice s Divokými husami
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Nadace Divoké husy
Výše dotace: 15 000 Kč na základě darovací smlouvy
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen TULIPAN
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora rodin se specifickými požadavky III
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: Leden 2022 – Prosinec 2022
Poskytovatel dotace: MPSV
Výše dotace: 222 053 Kč
Místo realizace: Českolipsko
Popis projektu: Projektu je zacílen na podporu řešení problémů a jejich prevenci v rodinách se specifickými potřebami, v rámci nichž je členem osoba se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Využití peer konzultantů v TULIPANU 2022 včetně podpory rodin
Číslo projektu: 17/22/PPZ
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 143.500 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt zahrnuje svépomocné skupiny a individuální poradenství peer konzultantů pro klienty s duševním onemocněním. Nově pro letošní rok přidáváme tuto službu i pro rodiny s duševně nemocnými dětmi a mladými lidmi. Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví proběhne na několika úrovních - 1. peer- konzultanti pro dospělé OZP, 2. peer-konzultanti rodiče - pro rodiče dětí a mladších adolescentů, 3. peer-konzultanti pro mladé lidi.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Destigmatizace dětí, dospívajících a dospělých žijících s psychiatrickou diagnózou
Číslo projektu: 2022/CAU/PVP/116
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 87.724 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na boření mýtů a vyvracení nepravd, které jsou zakořeněny ve většinové tzv. zdravé společnosti a které se týkají předsudků vůči osobám žijícím s psychiatrickou diagnózou, ať už se jedná o děti, dospívající nebo dospělé jedince. Cíle projekt dosáhne prostřednictvím sestavení informačních materiálů a jejich distribuci k většinové společnosti.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Potřeby rodin s duševně nemocným členem
Číslo projektu: 16/22/PPZ
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 75.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Předmětem projektu je zjišťování potřeb pacientů a zpětné vazby od pacientů v rámci výzkumného šetření, ve kterém chceme formou dotazníkového a individuálního šetření v terénu získat data pro rozšíření služeb KC o novou cílovou skupinu „rodiny s duševně nemocnými dětmi a mladými lidmi“, které navazuje na naši vizi spektra potřebných služeb pro tuto CS. Na šetření naváže výstup, ze kterého následně vyplyne přehled potřebných služeb a aktivit, potřebných v rámci péče o rodiny s psychiatricky nemocnými dětmi a mladými lidmi.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Zlepšení kvality života osob žijících s psychiatrickou diagnózou
Číslo projektu: 15/22/PPZ
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 130.950 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání našich zaměstnanců. Bude se jednat zejména o školení psychiatrického minima, školení komunikace s osobami s duševním onemocněním, kurzy pro pracovníky v sociálních službách a další potřebná školení, která ve svém důsledku usnadní život našim řadovým zaměstnancům - osobám žijícím s psychiatrickou diagnózou. Dalším dílčím cílem projektu je sestavit, graficky upravit a vytisknout 100 ks brožur.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše