/

Ostatní projekty

Ostatní projekty
Všem poskytovatelům dotace velmi děkujeme a jejich podpory si vážíme.

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIPAN regionálním výrobcem 2022
Číslo projektu: OLP/3200/2022
Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2023
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 34 678,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu aktivit Sdružení TULIPAN - udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, destigmatizaci osob žijících s hendikepem, propagace regionální značky, posílení konkurenceschopnosti na trhu. Konkrétně nám projekt umožnil nákup vybavení (přívěsný vozík, tažné zařízení, stánek) pro chráněné dílny - pro prodeje výrobků z chráněné dílny.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Poznej sebe sama s TULIPANem 2022
Číslo projektu: OLP/3115/2022
Termín realizace projektu: 1.8.2022 – 30.6.2023
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 48 480,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: V projektu jsme zrealizovali vzdělávací programy na podporu duševního zdraví na školách v Libereckém kraji, převážně středních, s hlavními tématy zvládání stresu a náročných životních situací, obecně prevence duševního onemocnění a jeho destigmatizace. V návaznosti na to jsme se zaměřili na prevenci rizikového chování, zvl. záškoláctví z důvodu rozvoje úzkosti prostřednictvím doprovodů dětí a teenagerů do škol, do kroužků a na volnočasové aktivity.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Vybavení chráněné dílny pro osoby zdravotně postižené 2023
Číslo projektu: 18/2023
Termín realizace projektu: 10.4.2023 – 9.4.2024
Poskytovatel dotace: Nadace Jedličkova ústavu
Výše dotace: 20 000,-
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je použití prostředků na pořízení vybavení a zařízení chráněné dílny – jde o podporu pro dlouhodobé udržení stávajících pracovních míst pro handicapované osoby.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora neformálních pečujících - klientů TULIPAN 2022
Číslo projektu: SD/2022/0343
Termín realizace projektu: 1.3.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Statutární město Jablonec nad Nisou
Výše dotace: 10 000,-
Místo realizace: Jablonec nad Nisou
Popis projektu: Dotace je využita na zajištění fyzioterapeuta a masáží pro cílovou skupinu neformálních pečujících, občanů města Jablonce nad Nisou, jimž tato podpora zajistí zlepšení zdravotního stavu a zkvalitnění jejich života.
Kontaktní osoba: Soňa Pangrácová, 771 144 990
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Vybavení chráněné dílny pro osoby zdravotně postižené
Číslo projektu: 9/2022
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Nadace Jedličkova ústavu
Výše dotace: 30 000,-
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je použití prostředků na pořízení vybavení a zařízení chráněné dílny – jde o podporu prodlouhodobé udržení stávajících pracovních míst pro handicapované osoby.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Benefice s Divokými husami
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Nadace Divoké husy
Výše dotace: 15 000 Kč na základě darovací smlouvy
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen TULIPAN
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora rodin se specifickými požadavky III
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: Leden 2022 – Prosinec 2022
Poskytovatel dotace: MPSV
Výše dotace: 222 053 Kč
Místo realizace: Českolipsko
Popis projektu: Projektu je zacílen na podporu řešení problémů a jejich prevenci v rodinách se specifickými potřebami, v rámci nichž je členem osoba se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Využití peer konzultantů v TULIPANU 2022 včetně podpory rodin
Číslo projektu: 17/22/PPZ
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 143.500 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt zahrnuje svépomocné skupiny a individuální poradenství peer konzultantů pro klienty s duševním onemocněním. Nově pro letošní rok přidáváme tuto službu i pro rodiny s duševně nemocnými dětmi a mladými lidmi. Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví proběhne na několika úrovních - 1. peer- konzultanti pro dospělé OZP, 2. peer-konzultanti rodiče - pro rodiče dětí a mladších adolescentů, 3. peer-konzultanti pro mladé lidi.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Destigmatizace dětí, dospívajících a dospělých žijících s psychiatrickou diagnózou
Číslo projektu: 2022/CAU/PVP/116
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 87.724 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na boření mýtů a vyvracení nepravd, které jsou zakořeněny ve většinové tzv. zdravé společnosti a které se týkají předsudků vůči osobám žijícím s psychiatrickou diagnózou, ať už se jedná o děti, dospívající nebo dospělé jedince. Cíle projekt dosáhne prostřednictvím sestavení informačních materiálů a jejich distribuci k většinové společnosti.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Potřeby rodin s duševně nemocným členem
Číslo projektu: 16/22/PPZ
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 75.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Předmětem projektu je zjišťování potřeb pacientů a zpětné vazby od pacientů v rámci výzkumného šetření, ve kterém chceme formou dotazníkového a individuálního šetření v terénu získat data pro rozšíření služeb KC o novou cílovou skupinu „rodiny s duševně nemocnými dětmi a mladými lidmi“, které navazuje na naši vizi spektra potřebných služeb pro tuto CS. Na šetření naváže výstup, ze kterého následně vyplyne přehled potřebných služeb a aktivit, potřebných v rámci péče o rodiny s psychiatricky nemocnými dětmi a mladými lidmi.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Zlepšení kvality života osob žijících s psychiatrickou diagnózou
Číslo projektu: 15/22/PPZ
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 130.950 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání našich zaměstnanců. Bude se jednat zejména o školení psychiatrického minima, školení komunikace s osobami s duševním onemocněním, kurzy pro pracovníky v sociálních službách a další potřebná školení, která ve svém důsledku usnadní život našim řadovým zaměstnancům - osobám žijícím s psychiatrickou diagnózou. Dalším dílčím cílem projektu je sestavit, graficky upravit a vytisknout 100 ks brožur.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora komunitního centra
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 1.4.-31.12.2022
Poskytovatel dotace: Moneta Money Bank
Výše dotace: 100.000 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je poskytnout poradenství a pomoc rodinám s duševně nemocnými dětmi / adolescenty.
Kontaktní osoba: Michaela Svoboda, svoboda.michaela@sdruzenitulipan.cz, 737 691 229
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturou k destigmatizaci osob se zdravotním postižením
Číslo projektu: č. OLP/1947/2022
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 49.500 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je destigmatizovat osoby se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou v očích většinové tzv. zdravé veřejnosti prostřednictvím kulturních akcí, na kterých se potkávají obě skupiny jak na jevišti tak i v hledišti.
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Seifertová, seifertova@sdruzenitulipan.cz , 774450164
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
„INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VČETNĚ RODIN V TULIPANU 2022“
Číslo projektu: R o z h o d n u t í č . 6 3 / 2 0 2 2 I C U K R
Termín realizace projektu: 1.4.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: MINISTERSTVO VNITRA, ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY
Výše dotace: 1.074.666 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je podpora osob se zdravotním znevýhodněním - držitelů speciálního víza a dočasné ochrany směrem k jejich sociální integraci. Komplex aktivit projektu zahrnuje následující typy péče o CS: individuální poradenství s odborným konzultantem (zahrne i poradenství směrem k pracovnímu uplatnění), využití odborných služeb psychologů, specialisty psychohygieny, dluhového poradce, sociálního pracovníka, pomoc s rozpoznáním pracovního potenciálu s využitím pracovních nácviků a praxí jako přímou podporu CS

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST 2021
Číslo projektu: 353 2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Státní fond kultury ČR
Výše dotace: 30.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace soutěžní hudební přehlídky hudebních uskupení s hendikepem i bez TULIFEST 2021. Hlavní myšlenkou TULIFESTu je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí TULIFESTu je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturní mosty
Číslo projektu: 84-10407/2020-OZP/ORNK
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Výše dotace: 80.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturní mosty - brána hendikepovaných ke zdravé populaci 2022
Číslo projektu: 79-33173/2022– OZP/ORNK
Termín realizace projektu: 2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Výše dotace: 80.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST – týden s TULIPANem 2021
Číslo projektu: 12_2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Nadace Umění pro zdraví
Výše dotace: 5.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturní rok s TULIPANem 2021
Číslo projektu: DS202100871
Termín realizace projektu: 1.1.2021 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Statutární město Liberec
Výše dotace: 49.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Sami Sobě  - vzdělávání a supervize
Číslo projektu: OLP 3124/2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 25.500 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Prostřednictvím projektu realizujeme školení potřebná pro vedoucí zaměstnance Sdružení TULIPAN, jejichž práce je velmi náročná vzhledem k jejich podřízeným, kterými jsou velmi často osoby žijící s psychiatrickou diagnózou. Školení jsou zaměřena jednak profesním směrem jednak směrem získávání znalostí týkajících se chování a diagnóz osob psychiatricky nemocných. Další součástí projektu jsou i supervize, které pomáhají předcházet syndromu vyhoření, který je v práci s touto cílovou skupinou velmi častým.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora duševního a fyzického zdraví pro OZP a neformální pečující
Číslo projektu: OLP 3123/2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 37.425 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Tento projekt napomáhá ke stabilizaci osob se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou. V rámci projektu byly organizovány psychoterapeutické konzultace, fyzioterapeutické masáže a další aktivity, které usnadňují život osobám se zdravotním postižením.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST 2021
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Nadace Život umělce
Výše dotace: 10.000 Kč
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace soutěžní hudební přehlídky hudebních uskupení s hendikepem i bez TULIFEST 2021. Hlavní myšlenkou TULIFESTu je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí TULIFESTu je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIPAN regionálním výrobcem
Číslo projektu: OLP/3447/2021
Termín realizace projektu: 1.7.2021 – 30.6.2021
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 20.034 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu aktivit Sdružení TULIPAN - udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, destigmatizace osob žijícíh s hendikepem, propagace regionální značky, posílení konkurenceschopnosti na trhu. Konkrétní nám projekt umožní nákup materiálu pro chráněné dílny.

 

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
S TULIPANem blíže duši
Číslo projektu: OLP/3526/2021
Termín realizace projektu: 1.7.2021 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 24.430 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je podpora osob se zdravotním znevýhodněním - držitelů speciálního víza a dočasné ochrany směrem k jejich sociální integraci. Komplex aktivit projektu zahrnuje následující typy péče o CS: individuální poradenství s odborným konzultantem (zahrne i poradenství směrem k pracovnímu uplatnění), využití odborných služeb psychologů, specialisty psychohygieny, dluhového poradce, sociálního pracovníka, pomoc s rozpoznáním pracovního potenciálu s využitím pracovních nácviků a praxí jako přímou podporu CS
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Sociální zemědělství v TULIPANu 2021
Číslo projektu: 49/2021
Termín realizace projektu: 1.1.2021-31.12.2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace: 166.320 Kč
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj, Orlické hory
Popis projektu: Projekt nabídl možnost pro OZP s duševním onemocněním zabývat se společně zahradnickým činnostmi na zahradě v ulici Srbská. K tomu se dále mohli zapojit do půldenních aktivit s koňmi na farmě v Jindřichovicích pod Smrkem a 7 osob mohlo jet na víkendový pobyt s činnostmi sociálního zemědělství do Hřebčína Hradčany v Orlických horách.
Kontaktní osoba: Marie Kašparová, tel.č. 777 677 903 nebo Lucie Jiřičná, tel.č. 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Psychologické poradenství pro osoby handicapované zejména duševně
Číslo projektu: SD/2021/0245
Termín realizace projektu: 1.3.2021-31.12.2021
Poskytovatel dotace: Statutární město Jablonec nad Nisou
Výše dotace: 9.000 Kč
Místo realizace: Jablonec nad Nisou
Popis projektu: Cílem aktivity je umožnit co nejvíce osobám (zejména duševně handicapovaným) využití služeb psychologa, které jsou v současné době nejžádanější službou ze strany cílové skupiny zdravotně postižené osoby.
Kontaktní osoba: Soňa Pangrácová – tel.: 771144990
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název proje

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.