/

Ostatní projekty

Ostatní projekty

Projekty realizované 2021

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST 2021
Číslo projektu: 353 2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Státní fond kultury ČR
Výše dotace: 30 000,-
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace soutěžní hudební přehlídky hudebních uskupení s hendikepem i bez TULIFEST 2021. Hlavní myšlenkou TULIFESTu je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí TULIFESTu je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturní mosty
Číslo projektu: 84-10407/2020-OZP/ORNK
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Výše dotace: 80 000,-
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST – týden s TULIPANem 2021
Číslo projektu: 12_2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Nadace Umění pro zdraví
Výše dotace: 5 000,-
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Kulturní rok s TULIPANem 2021
Číslo projektu: DS202100871
Termín realizace projektu: 1.1.2021 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Statutární město Liberec
Výše dotace: 49 000,-
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace inkluzivních kulturních destigmatizačních akcí TULIFEST a Týden s TULIPANem. Hlavní myšlenkou obou akcí je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí akcí je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Sami Sobě  - vzdělávání a supervize
Číslo projektu: OLP 3124/2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 25 500,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Prostřednictvím projektu realizujeme školení potřebná pro vedoucí zaměstnance Sdružení TULIPAN, jejichž práce je velmi náročná vzhledem k jejich podřízeným, kterými jsou velmi často osoby žijící s psychiatrickou diagnózou. Školení jsou zaměřena jednak profesním směrem jednak směrem získávání znalostí týkajících se chování a diagnóz osob psychiatricky nemocných. Další součástí projektu jsou i supervize, které pomáhají předcházet syndromu vyhoření, který je v práci s touto cílovou skupinou velmi častým.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora duševního a fyzického zdraví pro OZP a neformální pečující
Číslo projektu: OLP 3123/2021
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 37 425,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Tento projekt napomáhá ke stabilizaci osob se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou. V rámci projektu byly organizovány psychoterapeutické konzultace, fyzioterapeutické masáže a další aktivity, které usnadňují život osobám se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIFEST 2021
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 2021
Poskytovatel dotace: Nadace Život umělce
Výše dotace: 10 000,-
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Realizace soutěžní hudební přehlídky hudebních uskupení s hendikepem i bez TULIFEST 2021. Hlavní myšlenkou TULIFESTu je propojení tzv. zdravé společnosti s osobami žijícími se zdravotním postižením zejména s psychiatrickou diagnózou jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí TULIFESTu je i destigmatizační výstava zaměřená na boření mýtů a předsudků o životě osob s psychiatrickou diagnózou a dále workshopy vedené osobami se zdravotním postižením.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
TULIPAN regionálním výrobcem
Číslo projektu: OLP/3447/2021
Termín realizace projektu: 1.7.2021 – 30.6.2021
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 20 034,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu aktivit Sdružení TULIPAN - udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, destigmatizace osob žijícíh s hendikepem, propagace regionální značky, posílení konkurenceschopnosti na trhu. Konkrétní nám projekt umožní nákup materiálu pro chráněné dílny.
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
S TULIPANem blíže duši
Číslo projektu: OLP/3526/2021
Termín realizace projektu: 1.7.2021 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Liberecký kraj
Výše dotace: 24 430,-
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je přiblížit život osob žijících s psychiatrickou diagnózou široké veřejnosti. Přiblížení bude probíhat jednak formou besed s osobami s vlastní zkušeností, formou destigmatizačních výstav a formou distribuce destigmatizačních letáků a brožur
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Sociální zemědělství v TULIPANu 2021
Číslo projektu: 49/2021
Termín realizace projektu: 1.1.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace: 166 320 Kč
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj, Orlické hory
Popis projektu: Projekt nabídl možnost pro OZP s duševním onemocněním zabývat se společně zahradnickým činnostmi na zahradě v ulici Srbská. K tomu se dále mohli zapojit do půldenních aktivit s koňmi na farmě v Jindřichovicích pod Smrkem a 7 osob mohlo jet na víkendový pobyt s činnostmi sociálního zemědělství do Hřebčína Hradčany v Orlických horách.
Kontaktní osoba: Marie Kašparová, tel.č. 777 677 903 nebo Lucie Jiřičná, tel.č. 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Psychologické poradenství pro osoby handicapované zejména duševně
Číslo projektu: SD/2021/0245
Termín realizace projektu: 1.3.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel dotace: Statutární město Jablonec nad Nisou
Výše dotace: 9 000,-
Místo realizace: Jablonec nad Nisou
Popis projektu: Cílem aktivity je umožnit co nejvíce osobám (zejména duševně handicapovaným) využití služeb psychologa, které jsou v současné době nejžádanější službou ze strany cílové skupiny zdravotně postižené osoby.
Kontaktní osoba: Soňa Pangrácová – tel.: 771144990
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji
Číslo projektu: 47/21/PPZ/CAU
Termín realizace projektu: 1.1.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Výše dotace: 250 490 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu:

Aktivity, které projekt zahrnul, byly následující:

  • zrealizování dotazníkového šetření, mezi zdravotně postiženými osobami v Libereckém kraji, cílené na OZP žijící s duševním onemocněním či s kombinovaným postižením
  • prezentace výstupů z dotazníkového na 5 kulatých stolech se zástupci úřadů práce, pracovníků magistrátů, městských úřadů a krajského úřadu, zástupci sociálních a zdravotních služeb pomáhajících osobám se zdravotním postižením, zástupci pacientských organizací, peer-konzultanty, opatrovníky a dalšími osobami majícími vhled do těžkostí života osob se zdravotním postižením  na Liberecku, Jablonecku, Semilsku a Frýdlantsku
  • destigmatizační kampaň jako součást kulatých stolů
  • získání názorů, postřehů a zpětné vazby od účastníků kulatých stolů
  • zpracování závěrečné zprávy z kulatých stolů
  • rozeslání závěrečné zprávy aktérům kulatých stolů
Kontaktní osoba: Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Využití peer konzultantů v TULIPANU 2021
Číslo projektu: 48/21/PPZ/CAU
Termín realizace projektu: 1.1.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Výše dotace: 190 740 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu bylo zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním a redukce rizik vyplývajících z psychických onemocnění prostřednictvím zapojení peer konzultantů do konzultační činnosti směrem k podpoře duševního zdraví cílové skupiny a také proškolení nových peer-konzultantů i další proškolení našich stávajících peerů.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Rozvoj kvality služeb chráněného bydlení ve Sdružení TULIPAN
Číslo projektu: NZ21/46941
Termín realizace projektu: 1.4.2021 – 24.3.2022
Poskytovatel dotace: Nadace ČEZ - Neziskovky 2021
Výše dotace: 100 000,-
Místo realizace: Liberec
Popis projektu: Předmětem projektu je profesionalizace organizace ve vztahu k provozování pobytové sociální služby chráněné bydlení TULIPAN s kapacitou 10 osob, ve kterém poskytujeme služby zejména osobám s vážným duševním onemocněním, v návaznosti na reformu psychiatrické péče. Projekt zahrnuje uskutečnění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance organizace, pořízení potřebného HW a drobného vybavení pro sociální službu chráněné bydlení v Liberci.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora rodin se specifickými potřebami II
Číslo projektu: 17486
Termín realizace projektu: 1.1.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Výše dotace: 249 227 Kč
Místo realizace: Liberecký kraj - Českolipsko
Popis projektu: Projekt byl v roce 2021 realizován v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Bylo pracováno s 20 neformálními pečujícími, kteří pečují o fyzickou osobu, která je na nich závislá. Projekt zahrnul zprostředkování odborného poradenství, a dále samotné poradenství (odborný konzultant, psycholog, peer-konzultant, individuální konzultant) a zároveň byl účastníkům projektu poskytován pečovatel, kterého mohli využít k zajištění opečovávané osoby po dobu své účasti na aktivitách projektu. Dále projekt nabídl zapojeným osobám účast na školeních – vzdělávacích aktivách. Rovněž se účastnily svépomocných skupin.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora práce osob s handicapem v TULIPANu
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 22.7. 2021 – 22.7.2022
Poskytovatel dotace: Fórum dárců v rámci jarní výzvy 2021 ČSOB Pomáhá regionům
Výše dotace: 65 528 Kč
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Projekt podpořil vybavení chráněné dílny TULIPAN
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271

Projekty realizované 2022

Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Vybavení chráněné dílny pro osoby zdravotně postižené
Číslo projektu: 9/2022
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Poskytovatel dotace: Nadace Jedličkova ústavu
Výše dotace: 30 000,-
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Cílem projektu je použití prostředků na pořízení vybavení a zařízení chráněné dílny – jde o podporu prodlouhodobé udržení stávajících pracovních míst pro handicapované osoby.
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Benefice s Divokými husami
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 30.6.2022
Poskytovatel dotace: Nadace Divoké husy
Výše dotace: 15 000 Kč na základě darovací smlouvy
Místo realizace: Liberec, Liberecký kraj
Popis projektu: Potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen TULIPAN
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, jiricna@sdruzenitulipan.cz, 775 802 271
Název projektu:
Číslo projektu:
Termín realizace projektu:
Poskytovatel dotace:
Výše dotace:
Místo realizace:
Popis projektu:
Název projektu:
Podpora rodin se specifickými požadavky III
Číslo projektu: -
Termín realizace projektu: Leden 2022 – Prosinec 2022
Poskytovatel dotace: MPSV
Výše dotace: 222 053 Kč
Místo realizace: Českolipsko
Popis projektu: Projektu je zacílen na podporu řešení problémů a jejich prevenci v rodinách se specifickými potřebami, v rámci nichž je členem osoba se zdravotním postižením, zejména s psychiatrickou diagnózou.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše