/
/

Komunitní centrum TULIPAN

Komunitní centrum TULIPAN
Komunitní centrum TULIPAN II. v Liberci
Adresa: Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec (naproti OSSZ v Liberci a ZUŠ Liberec)
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744
Harmonogram projektu: 01. 03. 2020 – 31. 12. 2022
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Kontaktní údaje:
Ing. Kateřina Seifertová
Tel: 774 450 164
seifertova@sdruzenitulipan.cz
Program Komunitního centra TULIPAN v Liberci na listopad 2020. Vzhledem k situace ohledně prevence šíření COVID-19 budou v Komunitním centru TULIPAN přijata následující opatření.
Aktivity v Komunitním centru TULIPAN v Liberci jsou omezeny v této době pouze na předem domluvené individuální konzultace!!! Kroužky a hromadné aktivit jsou zrušeny do odvolání!!!
Aktivity v Komunitním centru TULIPAN v Liberci jsou omezeny v této době pouze na předem domluvené individuální konzultace!!! Kroužky a hromadné aktivit jsou zrušeny do odvolání!!!
 • Do Komunitního centra TULIPAN nebudou vpuštěny osoby s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota).
 • Při vstupu do Komunitního centra TULIPAN bude každý povinen použít dezinfekci na ruce.
 • V Komunitním centru TULIPAN je povinnost mít zakryta ústa a nos - rouškou po celou dobu pobytu v centru.
 • Každému bude změřena teplota, bezkontaktním teploměrem.
 • Bude povinnost dodržovat rozestupy.
Informace Vám poskytneme v Komunitním centru TULIPAN, nebo na tel. 774 450 164.
Buďme k sobě ohleduplní :-)

Děkujeme za pochopení.
Projekt je cílen na podporu sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním vč. kumulace diagnóz a neformálních pečujících prostřednictvím provozu komunitního centra s pobočkou v Liberci a Jablonci nad Nisou. Provoz komunitních center v sobě zahrnuje širokou škálu aktivizačních, výchovně vzdělávacích a poradenských aktivit vč. komunitní práce v terénu. Díky tomu projekt přispěje ke kvalitnějšímu způsobu života této komunity lidí.
Cílem projektu je vytvoření a provoz prostor na území IPRÚ Liberec-Jablonec n.N. pro realizaci aktivit komunitní sociální práce, které bude sloužit jako zázemí (otevřený prostor pro scházení, realizaci aktivit a sdílení problémů) pro muže i ženy se zdravotním znevýhodněním vč. kumulace diagnóz (především s duševním onemocněním), pro neformální pečovatele a osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby sociálně vyloučené (se zdravotními a sociálními problémy, zatím bez invalidního důchodu či příspěvků na péči). Této komunitě chceme aktivně pomáhat při řešení jejich složitých životních situací, postupně je vést ke kvalitnějšímu způsobu života a začleňovat je do společnosti.
Komunitní centrum TULIPAN II v Jablonci nad Nisou je v provozu na adrese: Poštovní 25/9, Jablonec nad Nisou, obchodní dům EVEKO (nad Billou).
Provoz Komunitního centra TULIPAN II v Liberci naváže na stávající provoz Komunitního centra TULIPAN I, a to od 01. 10. 2020. Komunitní centrum TULIPAN II. se nachází na adrese: Frýdlantská 1351/15, 460 01 v Liberci.
Komunitní centrum TULIPAN nabízí příjemné prostředí pro setkávání klientů KC, je uzpůsobené pro trávení volného času (přístup na PC, čtení, hry, posezení apod.). Poskytuje vhodné zázemí pro vzdělávání, individuální poradenství, pravidelné volnočasové aktivity (různé tvořivé kroužky, terapeutické aktivity, setkávací klub, workshopy apod.). Nabízíme pomoc s řešením nepříznivých životních situací (dluhové zatížení, podpora psychologa, řešení příspěvků, bydlení, pracovní začlenění apod.).
Postupně pro Vás budeme rozvíjet nabídku zajímavých aktivit, které naváží na provoz Komunitního centra TULIPAN I.
 • volnočasové kluby, různé kroužky např. tvořivě - pracovní činnosti, zájmové kroužky, kroužky k rozvoji komunikačních aj. sociálních dovedností, apod.
 • terapeutické aktivity k podpoře psychohygieny k upevnění duševního zdraví a posílení odolnosti. Podpora správného životního stylu a cílené zlepšování životních podmínek. Navázání nových kontaktů a přátelství. Mezi plánované aktivity patří např. arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, zdravotní a pohybová cvičení vč. terapeutického plavání, fyzioterapie a terapeutické masáže, motýlí terapie aj.
 • organizace společných akcí, jako například výletů do přírody apod.
 • odborné a praktické kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností, např. finanční gramotnost, exekuce, právní gramotnost, bydlení a ochrana nájemníků, ochrana spotřebitelů, poskytnutí první pomoci, stres a jeho zvládání, posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, jak si udržet dobrý fyzický a duševní stav, medikace a její účinky, problematika psychiatrické péče, podepisování smluv, péče o závislé fyzické osoby, sociálně právní minimum, komunikace s rodinou atd.
Využít můžete tyto poradce:
 • Individuální konzultanti: Pomohou Vám řešit různé otázky a oblasti, které ve svém životě aktuálně řešíte, např. rodinné či osobní vztahy, otázky uplatnění na trhu práce, jiné tíživé životní situace atd.
 • Psycholog / psychiatr: Pomůže Vám zlepšit psychickou situaci, bude Vám oporou v případě potřeby řešení psychických problémů.
 • Sociální pracovník: Pomůže Vám s řešením příspěvků a vyplnění příslušných formulářů, komunikací s úřady, řešení bydlení aj.
 • Dluhový poradce: Pomůže řešit finanční problémy, oddlužení, exekuce apod.
 • Peer konzultant: Osoba s vlastními zkušenostmi s duševním onemocněním, se kterou můžete sdílet své otázky, obavy, zkušenosti a hledat společně řešení problémů.
Otevírací doba Komunitní centra TULIPAN v Liberci
Po – Pá: 08:00 – 17:00
Otevírací doba Komunitního centra TULIPAN v Liberci může být přizpůsobena aktivitám v Komunitním centru TULIPAN II.
Další informace o aktivitách Komunitního centra TULIPAN se dozvíte v komunitním centru, nebo na Facebooku Komunitního centra TULIPAN.
Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace.