/
/

Komunitní centrum TULIPAN

Komunitní centrum TULIPAN
Komunitní centrum TULIPAN II. v Liberci
Adresa: Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec (naproti OSSZ v Liberci a ZUŠ Liberec)
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744
Harmonogram projektu: 01. 03. 2020 – 31. 12. 2022
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Kontaktní údaje:
Mgr. Eva Fárková
Tel: 774 450 164
farkova@sdruzenitulipan.cz
Projekt je cílen na podporu sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním vč. kumulace diagnóz a neformálních pečujících prostřednictvím provozu komunitního centra s pobočkou v Liberci a Jablonci nad Nisou. Provoz komunitních center v sobě zahrnuje širokou škálu aktivizačních, výchovně vzdělávacích a poradenských aktivit vč. komunitní práce v terénu. Díky tomu projekt přispěje ke kvalitnějšímu způsobu života této komunity lidí.
Cílem projektu je vytvoření a provoz prostor na území IPRÚ Liberec-Jablonec n.N. pro realizaci aktivit komunitní sociální práce, které bude sloužit jako zázemí (otevřený prostor pro scházení, realizaci aktivit a sdílení problémů) pro muže i ženy se zdravotním znevýhodněním vč. kumulace diagnóz (především s duševním onemocněním), pro neformální pečovatele a osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby sociálně vyloučené (se zdravotními a sociálními problémy, zatím bez invalidního důchodu či příspěvků na péči). Této komunitě chceme aktivně pomáhat při řešení jejich složitých životních situací, postupně je vést ke kvalitnějšímu způsobu života a začleňovat je do společnosti.
Provoz Komunitního centra TULIPAN II v Liberci naváže na stávající provoz Komunitního centra TULIPAN I, a to od 01. 10. 2020. Komunitní centrum TULIPAN II. se nachází na adrese: Frýdlantská 1351/15, 460 01 v Liberci.
Komunitní centrum TULIPAN nabízí příjemné prostředí pro setkávání klientů KC, je uzpůsobené pro trávení volného času (přístup na PC, čtení, hry, posezení apod.). Poskytuje vhodné zázemí pro vzdělávání, individuální poradenství, pravidelné volnočasové aktivity (různé tvořivé kroužky, terapeutické aktivity, setkávací klub, workshopy apod.). Nabízíme pomoc s řešením nepříznivých životních situací (dluhové zatížení, podpora psychologa, řešení příspěvků, bydlení, pracovní začlenění apod.).
Postupně pro Vás budeme rozvíjet nabídku zajímavých aktivit, které naváží na provoz Komunitního centra TULIPAN I.
  • volnočasové kluby, různé kroužky např. tvořivě - pracovní činnosti, zájmové kroužky, kroužky k rozvoji komunikačních aj. sociálních dovedností, apod.
  • terapeutické aktivity k podpoře psychohygieny k upevnění duševního zdraví a posílení odolnosti. Podpora správného životního stylu a cílené zlepšování životních podmínek. Navázání nových kontaktů a přátelství. Mezi plánované aktivity patří např. arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, zdravotní a pohybová cvičení vč. terapeutického plavání, fyzioterapie a terapeutické masáže, motýlí terapie aj.
  • organizace společných akcí, jako například výletů do přírody apod.
  • odborné a praktické kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností, např. finanční gramotnost, exekuce, právní gramotnost, bydlení a ochrana nájemníků, ochrana spotřebitelů, poskytnutí první pomoci, stres a jeho zvládání, posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, jak si udržet dobrý fyzický a duševní stav, medikace a její účinky, problematika psychiatrické péče, podepisování smluv, péče o závislé fyzické osoby, sociálně právní minimum, komunikace s rodinou atd.
Využít můžete tyto poradce:
  • Individuální konzultanti: Pomohou Vám řešit různé otázky a oblasti, které ve svém životě aktuálně řešíte, např. rodinné či osobní vztahy, otázky uplatnění na trhu práce, jiné tíživé životní situace atd.
  • Psycholog / psychiatr: Pomůže Vám zlepšit psychickou situaci, bude Vám oporou v případě potřeby řešení psychických problémů.
  • Sociální pracovník: Pomůže Vám s řešením příspěvků a vyplnění příslušných formulářů, komunikací s úřady, řešení bydlení aj.
  • Dluhový poradce: Pomůže řešit finanční problémy, oddlužení, exekuce apod.
  • Peer konzultant: Osoba s vlastními zkušenostmi s duševním onemocněním, se kterou můžete sdílet své otázky, obavy, zkušenosti a hledat společně řešení problémů.
Otevírací doba Komunitní centra TULIPAN v Liberci
Po – Pá: 08:00 – 17:00
Otevírací doba Komunitního centra TULIPAN v Liberci může být přizpůsobena aktivitám v Komunitním centru TULIPAN II.
Další informace o aktivitách Komunitního centra TULIPAN se dozvíte v komunitním centru, nebo na Facebooku Komunitního centra TULIPAN.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše