/
/

Komunitní centrum TULIPAN

Komunitní centrum TULIPAN
Komunitní centrum TULIPAN opět OTEVŘENO!!!
Aktuální informace pro zájemce a účastníky projektu v souvislosti s epidemií COVID-19.
Od 11. 05. 2020 bude Komunitní centrum TULIPAN opět otevřeno. Program a aktivity budou, ale i nadále probíhat v individuálním režimu a bude kladen důraz na dodržování hygienických pravidel.
Do Komunitního centra TULIPAN nebudou pouštěny osoby s příznaky respiračních nemocí.
Do Komunitního centra TULIPAN nebudou pouštěny osoby s příznaky respiračních nemocí.
Návštěvníci a klienti budou mít povinnost nosit v prostorách komunitního centra ochranu úst a nosu (roušku). Po příchodu do komunitního centra budou mít všichni za povinnost si vydezinfikovat ruce.
Program Komunitního centra TULIPAN se prozatím dozvíte na recepci, nebo u pracovníků Komunitního centra TULIPAN.
Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na vás.
Program na srpen
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Harmonogram projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020
Adresa Komunitního centra TULIPAN: ul. Kostelní 9/7, Liberec II – Nové město
Otevírací doba Komunitního centra TULIPAN
Po - Pá - 08:00 - 17:00
Otevírací doba Komunitního centra TULIPAN může být přizpůsobena aktivitám v Komunitním centru TULIPAN.
Cílové skupiny klientů projektu Komunitního centra TULIPAN
Osoby s kombinovanými diagnózami - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým)
Osoby se zdravotním postižením – osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým onemocněním, nebo kombinací diagnóz, převážně osoby s duševním onemocněním
Kontaktní údaje:
Mgr. Petra Čuprová - Koordinátor cílové skupiny Komunitního centra TULIPAN
Tel: 774 450 182
cuprova@sdruzenitulipan.cz
Video z otevření Komunitního centra
Odkaz na video Ještěd 
 
 rozměry: ...
Přijďte nás navštívit :-)
Cíl projektu:
Projekt je zacílen na podporu sociálního začleňování a aktivizace osob se zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním či kombinací diagnóz) prostřednictvím vzniku a provozu komunitního centra, činnosti komunitního sociálního pracovníka, s využitím řady motivačních, iniciačních aktivit vedoucích k participaci a zplnomocnění cílové skupiny. Projekt je doplněn o výchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou integrace cílové skupiny na trh práce.
Komunitní centrum TULIPAN se nachází v centru města Liberce, v ulici Kostelní, naproti kostelu Sv. Antonína. Prostředí komunitního centra je pro klienty místem kde mohou trávit svůj čas.
Komunitní centrum TULIPAN je vybaveno moderním nábytkem a je vybavené tak, aby zde mohly trávit svůj čas klienti s různými zájmy.  Prostory komunitního centra jsou vybaveny multifunkčními stolky a židlemi, knihovnou, deskovými společenskými hrami, edukativní hrami, tvořivými hrami aj. V rámci prostor komunitního centra je k dispozici pro návštěvníky počítač s připojením k internetu, kde mohou klienti trávit svůj čas, např. pro individuální trénink na PC směrem k posílení sociálních a pracovních kompetencí, např. zpracování životopisu, hledání kontaktů na úřady apod..
Prostor je koncipován tak, aby zde mohly probíhat různé aktivity, ať už tvořivé, terapeutické, volnočasové či pohybové. K dispozici jsou drobné pomůcky pro cvičení.
Provoz komunitního centra zajišťuje z hlediska odborného koordinátor cílové skupiny Komunitního centra TULIPAN, Který má na starosti provoz komunitního centra, přípravu aktivit a administrativu.
V Komunitního centra TULIPAN dále působí kvalifikovaný komunitní sociální pracovník. Tento pracovník je k dispozici nejen v komunitním centru, ale spolupracuje rovněž se zástupci obcí a měst na území Libereckého kraje, lékaři, nemocnicemi a jinými sociálními službami.
Kromě možnosti volné návštěvy komunitního centra je možné zúčastnit se pravidelných akcí, např. volnočasových klubů, kroužků zaměřených např. na tvořivě-pracovní činnosti. Dále zde pravidelně probíhají pracovně terapeutické aktivity, kulturní či společenské aktivity, cvičení, výstavy, promítání, aj.
Dále jsou organizovány výchovně-vzdělávací činnosti za účelem zvyšování pracovních a sociálních kompetencí osob se zdravotním znevýhodněním, pořádány jsou odborné přednášky, kurzy pro zvýšení profesních dovedností a finanční gramotnosti, kurzy v oblasti bydlení a ochrany nájemníků, apod. Jejich cílem je posílení integrace cílové skupiny do společnosti a na trh práce.
V rámci provozu komunitního centra je k dispozici komplexní poradenské centrum. Aktivní roli v provozu komunitního centra budou mít peer konzultanti (osoby s vlastní zkušeností se zdravotním znevýhodněním), kteří budou sdílet problémy s účastníky, pomáhat jim při řešení konkrétních životních situací. Za pomoci peer konzultantů a komunitního sociálního pracovníka bude probíhat depistáž jedinců s duševním onemocněním v terénu s cílem nasměrovat je k vhodné léčbě a aktivizaci.
K dispozici jsou individuální poradci, a to zejména směrem k uplatnění na trhu práce, ale i k celkové podpoře sociálního rozvoje cílové skupiny, získání zpětné vazby z aktivit projektu, motivace a aktivizace účastníků projektu aj.
Klientům komunitního centra je dále k dispozici sociální pracovník pro individuální sociální šetření, dále finanční (dluhový) poradce, psycholog či psychiatr.
V rámci provozu komunitního centra bude vytvořeno tréninkové pracoviště, které bude zacíleno na obnovení a upevnění sociálních návyků spojených s docházkou do práce a výkonem pracovní činnosti apod
U nás najdete společnost lidí, kteří řeší podobné problémy jako vy. Nabídneme Vám kromě ní také odbornou pomoc, příležitost vzdělávat se a možnost příjemně strávit volný čas.
Další informace o aktivitách Komunitního centra TULIPAN se dozvíte v komunitním centru, nebo na Facebooku Komunitního centra TULIPAN.
OMEZENÍ PROVOZU Komunitního centra TULIPAN od 11. 03. 2020!!!
Od středy (11. 03. 2020) budou ZRUŠENY veškeré hromadné akce v Komunitním centru TULIPAN!!!
Komunitní centrum TULIPAN - otevírací doba od 11. 03. 2020:
Po - Pá - 08:00 - 17:00 - jen pro individuální konzultace a domluvené schůzky
ZÁSILKOVNA - prozatím v provozu - standardně 08:00 - 16:00
vzhledem k momentální situaci a prevenci před šířením onemocněním KORONAVIREM (COVID-19). Budou v Komunitním centru TULIPAN přijata následující opatření:
  • od středy 11. 03. 2020 do odvolání budou ZRUŠENY všechny aktivity, při kterých se sejde více lidí (např. arteterapeutická keramika, klub duševního zdraví, kroužky, cvičení ...), budou ZRUŠENY všechny akce pořádané v Komunitním centru TULIPAN (např. setkání uživatelů psychiatrické péče, vzdělávání rodinných příslušníků ...)
  • Komunitní centrum TULIPAN bude otevřeno v omezeném provozu, pouze pro již domluvené konzultace a pro objednané klienty
  • každý návštěvník si při příchodu do Komunitního centra TULIPAN bude muset umýt ruce!!! stejně tak toto pravidlo bude platit pro všechny zaměstnance Sdružení TULIPAN!!!
  • ZÁKAZ vstupu do Komunitního centra TULIPAN mají osoby, které mají příznaky respiračních onemocnění (kašel, zvýšená teplota, rýma, bolesti svalů, únava ...)
    ZÁKAZ vstupu do Komunitního centra TULIPAN mají osoby, které mají příznaky respiračních onemocnění (kašel, zvýšená teplota, rýma, bolesti svalů, únava ...)
Prosíme všechny klienty, pracovníky a ostatní o dodržování preventivních opatření a o dodržování vyšší míry osobní hygieny.
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19)
Po příchodu do Komunitního centra TULIPAN si každý MUSÍ umýt ruce.
Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
Každý den bude probíhat dezinfekce podlah a klik u dveří.
Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu.
Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestovali v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byli v kontaktu s nemocných koronavirem.
Doporučení, které vydává krajská hygienická stanice najdete na https://www.khslbc.cz.
Další informace naleznete na stránkách zdravotnického ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Kostelní 9/7, 46001, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.