/

Komunitní centrum TULIPAN II.

Komunitní centrum TULIPAN II.
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je cílen na podporu sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním vč. kumulace diagnóz a neformálních pečujících prostřednictvím provozu komunitního centra s pobočkou v Liberci a Jablonci nad Nisou. Provoz komunitních center v sobě zahrnuje širokou škálu aktivizačních, výchovně vzdělávacích a poradenských aktivit včetně komunitní práce v terénu.

Harmonogram projektu: 1.3.2020 – 31.12.2022
Komunitní centrum v Jablonci nad Nisou je v provozu na adrese Poštovní 25/9, Jablonec nad Nisou, obchodní dům EVEKO (nad Billou).
Provoz Komunitního centra TULIPAN II v Liberci naváže na stávající provoz Komunitního centra TULIPAN I, a to od října 2020.
Komunitní centrum nabízí příjemné prostředí pro setkávání klientů KC, je uzpůsobené pro trávení volného času (přístup na PC, čtení, hry, posezení apod.). Poskytuje vhodné zázemí pro vzdělávání, individuální poradenství, pravidelné volnočasové aktivity (různé tvořivé kroužky, terapeutické aktivity, setkávací klub apod.). Nabízíme pomoc s řešením nepříznivých životních situací (dluhové zatížení, podpora psychologa, řešení příspěvků, bydlení, pracovní začlenění apod.).
Postupně pro Vás budeme rozvíjet nabídku zajímavých aktivit:
  • volnočasové kluby, různé kroužky např. tvořivě - pracovní činnosti, zájmové kroužky, kroužky k rozvoji komunikačních aj. sociálních dovedností, apod.

  • terapeutické aktivity k podpoře psychohygieny k upevnění duševního zdraví a posílení odolnosti. Podpora správného životního stylu a cílené zlepšování životních podmínek. Navázání nových kontaktů a přátelství. Mezi plánované aktivity patří např. arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, zdravotní a pohybová cvičení vč. terapeutického plavání, fyzioterapie a terapeutické masáže, motýlí terapie aj.

  • organizace společných akcí, jako například výletů do přírody apod.
  • odborné a praktické kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností, např. finanční gramotnost, exekuce, právní gramotnost, bydlení a ochrana nájemníků, ochrana spotřebitelů, poskytnutí první pomoci, stres a jeho zvládání, posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, jak si udržet dobrý fyzický a duševní stav, medikace a její účinky, problematika psychiatrické péče, podepisování smluv, péče o závislé fyzické osoby, sociálně právní minimum, komunikace s rodinou atd.Využít můžete tyto poradce:
  • Individuální konzultanti: Pomohou Vám řešit různé otázky a oblasti, které ve svém životě aktuálně řešíte, např. rodinné či osobní vztahy, otázky uplatnění na trhu práce, jiné tíživé životní situace atd.
  • Psycholog / psychiatr: Pomůže Vám zlepšit psychickou situaci, bude Vám oporou v případě potřeby řešení psychických problémů.
  • Sociální pracovník: Pomůže Vám s řešením příspěvků a vyplnění příslušných formulářů, komunikací s úřady, řešení bydlení aj.
  • Dluhový poradce: Pomůže řešit finanční problémy, oddlužení, exekuce apod.
  • Peer konzultant: Osoba s vlastními zkušenostmi s duševním onemocněním, se kterou můžete sdílet své otázky, obavy, zkušenosti a hledat společně řešení problémů.
Komunitní centrum TULIPAN v Jablonci nad Nisou
Adresa: Poštovní 25/9, Jablonec nad Nisou - obchodní dům EVEKO (nad Billou)
Otevírací doba: Po - Pá: 09:00 - 17:00
Kontaktní osoba: Veronika Malá
tel: 771 144 990
email: mala@sdruzenitulipan.cz

AKTUÁLNĚ O PROJEKTU „ Komunitní centrum TULIPAN II.“

Těší nás, že jsme od začátku června 2021 mohli znovu spustit i pravidelné skupinové aktivity libereckého Komunitního centra. Novým lektorem foto a videokroužku se stal známý liberecký fotograf a lektor fotografie Šimon Pikous. Klienti, kteří kroužek navštěvují, jsou ze Šimona nadšeni. Novinkou jsou i jógové lekce, které se za hezkého počasí odehrávají za budovou Mojí polévkárny (za bývalým Komunitním centrem). Gratulujeme našemu milému lektorovi počítačové gramotnosti Standovi Maškovi k získání titulu inženýr! :-) Klub duševního zdraví nově vede Ivana Daďourková, se kterou se klienti velmi dobře sžili a pokaždé se na klubu výborně baví. Výtvarné aktivity (keramiku a kroužek výtvarného tvoření) vede i nadále Eva Fárková. Na každou hodinu přichází s novými nápady, ze kterých jsou klienti unešeni. Máme radost, že to v Komunitním centru zase hučí jako v úlu! Tak to má být.Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše