Veřejná sbírka


SLUNCE PRO TULIPAN
Naše sdružení TULIPAN potřebuje "slunce a vodu - finanční prostředky" k růstu jako kytka tulipánu, která také musí mít slunce a vodu, aby mohla růst do krásy a přinášet všem potěšení z vůně přírody. Naše "půda" ve které rostou tulipány jsou naši zaměstnanci, kteří se duševně rozvijí a rádi pracují ve slunečném prostředí, které naše sdružení TULIPAN všem nabízí.


Prosíme podpořte nás posláním libovolné finanční částky na číslo účtu veřejné sbírky: EQUA BANK-1017162262/6100
Prosíme podpořte nás posláním libovolné finanční částky na číslo účtu veřejné sbírky: EQUA BANK-1017162262/6100
Naše pokladničky budou umístěné:
  • v restauraci PANOPTIKUM v Barvířské ulici
Můžete nás také potkat v ulicích Liberce, nebo v našich stáncích na jarmarcích a trzích po celém libereckém kraji.
ZAKOUPENÍM PLACKY SE SLUNÍČKEM, NEBO KERAMICKÉHO DUCHA V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ 25,-KČ NÁM POMŮŽETE K RŮSTU.

Na akci TÝDNU S TULIPANEM, která se konala od 12.11. do 16.11.2015, jste nás podpořili částkou 2500,-kč.

DĚKUJEME VÁM MOCKRÁT ZA PODPORU!!!

VEŘEJNÁ SBÍRKA "SLUNCE PRO TULIPAN" MÁ OSVĚDČENÍ VYDANÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM KUKL 47321/2015

 

 

 

Veřejná sbírka s názvem "Podpora pro TULIPAN" odstartovala 2. března 2012 a potrvá 3 roky.
Akce: Týden veřejné sbírky v ulicích
Datum: 2.-6.4. 2012
Výtěžek: 10 564,- Kč
Akce: Benefiční koncert pro TULIPAN
Výtěžek: 9 410,- Kč
Odkazy: liberecký deník
Týden veřejné sbírky vynesl téměř 11 000,- Kč ! TULIPAN vytěžil z benefiční akce téměř  10 000,- Kč !

Dne 2. - 6. dubna mohli liberečtí a jablonečtí občané podpořit naše sdružení koupí drobných velikonočních předmětů, které vyrobili zaměstnanci naší chráněné dílny. Největší zájem byl o ručně upletené velikonoční pomlázky a keramická zvířátka. Vytěžená částka 10 564,- Kč byla připsána na účet veřejné sbírky. Finanční prostředky poputují na nákup materiálu.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům města Liberce a Jablonce nad Nisou, že nejsou lhostejní k našim aktivitám a podporují nás.

Zároveň bychom chtěli poděkovat našim dobrovolníkům za pomoc a vstřícnost a v neposlední řadě médiím za propagaci sbírky:

Jménem našeho sdružení bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli na „Benefiční koncert pro TULIPAN“, jenž se konal  9. března v libereckém klubu Rock Pub. Koncertu se zúčastnilo 120 lidí, přičemž čistý výtěžek z této akce činil 9 410,- Kč,což nás velice potěšilo a povzbudilo do budoucna. Akci zahájila liberecká kapela JinxX, která navodila příjemnou atmosféru mezi přítomnými posluchači. Úvodní slovo o sdružení a jeho aktivitách pronesla Zora Machartová, předsedkyně sdružení. Lidé měli možnost seznámit se s naší činností i díky krátké prezentaci, která se promítala o přestávkách mezi koncerty. Rovněž si mohli zakoupit drobnosti z naší chráněné dílny (štěstíčka a šušníky), které prodávaly naše zaměstnankyně.  Samozřejmě nesmělo chybět pár slov o veřejné sbírce „Podpora pro TULIPAN“, která tuto benefici zaštiťuje. V okamžiku, kdy na scénu nastoupili energičtí kluci z Cover Power s doprovodem hostující zpěvačky Petry Štěpánkové, se parket zaplnil neuvěřitelným množstvím tanečníků. Všichni členové obou kapel byli pořadateli této benefiční akce symbolicky obdarováni tulipánem a drobností z ručního papíru a keramiky, jež byla vyrobena v naší chráněné dílně. V závěru bychom chtěli ještě poděkovat všem našim partnerům, přátelům a blízkým známým, bez kterých by se benefiční koncert nemohl uskutečnit. Poděkování především patří:

Děkujeme.
Sdružení TULIPAN
  • Majiteli klubu Rock Pub Ozzymu za vstřícnost a za to, že nám poskytl prostor pro tuto akci.
  • Kapelám JinxX a Cover Power, které se vzdaly nároku na honorář a zahráli nám.
  • Pivovaru Svijany za dar (50l sud).
  • Libereckému deníku, Mladé frontě DNES, Rádiu Contact Liberec, webovým stránkám Náš Liberec, Univerzitní knihovně TUL, Janě Labíkové, Petrovi Preislerovi a mnoha dalším za propagaci.

Veřejná sbírka "Podpora pro TULIPAN" Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, těšíme se na Vás na další kulturní akci !
Sdružení TULIPAN
Účel konání sbírky
Cílem Sdružení TULIPAN je udržet pracovní místa zdravotně postiženým zaměstnancům chráněné dílny TULIPAN a zprostředkovat práci i dalším handicapovaným lidem. Dalším cílem je rozšíření sortimentu výroby a služeb pro veřejnost. Finanční prostředky získané z veřejné sbírky se investují do modernějšího vybavení dílny, nákupu technických zařízení a materiálů, které jsou potřebné pro výrobu jednotlivých artiklů a nabízených služeb.

Jak můžete přispět?
Lidé mohou přispívat do pokladniček, které budou rozmístěné na veřejných místech (nejčastěji v obchodech) po celém Liberci. Od dubna mohou rovněž přispět koupí předmětů vyrobených v chráněné dílně, které budou prodávat její zaměstnanci, studenti Technické univerzity a ostatních středních škol. Sdružení TULIPAN můžete podpořit také koupí vstupenek na nejrůznější veřejné kulturní akce nebo můžete posílat své peníze na účet veřejné sbírky: Equa Bank a. s., 667788/6100.

Pokladničky můžete nalézt na těchto místech:

  • Výdejna zdravotnických potřeb, Frýdlantská 209, Liberec 1, 460 01
  • CK Čedok, Obchodní centrum Forum, Soukenné nám. 669 / 2a, Liberec 1, 460 01
  • NOVÝ JUBILANT (dárkové a upomínkové předměty), Moskevská 55/26, Liberec IV-Perštýn, Liberec 1, 460 01
  • Péče o zdraví, Kostelní 10/5, Liberec 1, 460 01, web
Jak nás poznáte?
Poznáte nás podle trička s logem sdružení, na kterém budeme mít připnutou kytičku (tulipán) z látky.
Doprovodné kulturní akce
Sbírku bude po celou dobu trvání provázet řada kulturních akcí. Výtěžek z těchto akcí bude připsán na účet veřejné sbírky.
Děkujeme za Vaši pomoc a podporu !
Osvědčení o konání veřejné sbírky naleznete zde

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.