/
/

Ostatní projekty

Pracovní uplatnění není samozřejmost
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004060
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004060
Od 1.2.2018 nás najdete v Jablonci nad Nisou!
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http //www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zacílen na podporu dlouhodobé pracovní uplatnitelnosti osob se zdravotním znevýhodněním a osob s kombinací handicapů. V návaznosti na charakteristiku cílových skupin  byly do projektu vybrány aktivity s důrazem na individuální řešení problémů a potřeb cílových skupin, odbourávání bariér před vstupem na trh práce, získání nezbytných znalostí, osvojení si základních pracovních postupů, získání praktických dovedností a zvýšení kvalifikace. Podpora cílových skupin je následně propojena s trhem práce.
Harmonogram projektu: 1.2.2018 - 31.1.2020
Cílová skupina:
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
Tato cílová skupina zahrnuje osoby, které mají kumulovány alespoň 2 z níže uvedených handicapů:
1. osoby se zdravotním postižením
2. osoby ve věku 50-64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání
3. osoby s nízkou úrovní kvalifikace - v této podskupině se zaměřujeme na nezaměstnané (nebo neaktivní) osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají pouze základní vzdělání.
4. osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců
Kontaktní osoba:
Ivana Maidlová - odborný pracovník projektu
Pobočka: Poštovní 25/9, Obchodní dům EVEKO, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 774 450 165
maidlova@sdruzenitulipan.cz
Co Vám program nabízí:
 • Individuální práce - sestavení individuálního plánu v součinnosti s poradcem a sociálním pracovníkem (možnost bilanční či pracovní diagnostiky). Pro celkovou psychickou a sociální podporu je k dispozici psycholog či psychiatr. Cílem je nastartování k aktivnímu přístupu a práci na sobě samých.
 • Motivační kurzy - podporují sebepoznání, nácvik sebeprezentačních a komunikačních dovedností apod. Součástí programu je orientace na trhu práce, analýza pracovních míst, osobní portfolio (životopis a motivační dopis), základy práce na PC za účelem zpracování dokumentace pro hledání pracovního uplatnění.
 • Trénink pracovních dovedností - objektivnější náhled na vlastní schopnosti a reálnou představu o možnostech a podobě potenciálního zaměstnání. Mezi pracovní dovednosti, které budou nacvičovány patří např. manipulace s pokladnou, balení a expedice zboží, šití, úklid, keramika, žehlení, kompletace, obrábění, prodejní dovedností, zahradní práce a administrativní práce.
 • Pracovní uplatnění - hledání vhodného pracovního místa v návaznosti na možnost dlouhodobého udržení zvoleného pracovního místa, a to na celý úvazek, zkrácený úvazek či sdílené pracovní místo.
 • Dle potřeby budou moci účastníci využit rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
 • Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách,    chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
 • Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního  počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
 • Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce,  hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
 • Aktuálně o projektu:  Chráněná dílna
  Aktuality
  O nás

  Naše činnost

  Volná pracovní místa

  E-shop


  Akce
  Veřejná sbírka
  Fotogalerie
  Poradenství
  Média o nás
  Týden s TULIPANem

  GIVT
  Partneři

  Ochrana osobních údajů

  Pravidla přístupnosti webu
  Kontakt

  Sdružení TULIPAN, z.s.
  Chráněné dílny

  28. října 59/42, Liberec

  Komunitní centrum TULIPAN

  Frýdlantská 1351/15, Liberec

  © copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

  Cookies
  Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

  Nastavení souborů cookie     Přijmout vše