/
/

Realizované projekty

ROZJÍŽDÍME NÁBOR DO 3.ETAPY PROJEKTU „CHCEME SE UPLATNIT
Aktuálně spouštíme nábor do aktivizačního projektu zaměřeného na osoby se zdravotním znevýhodněním, primárně osoby s duševním onemocněním nebo souběhem diagnóz. Nabízíme několik měsíců zajímavých aktivit, které Vám pomohou se „rozkoukat“. Jsme tu pro všechny, kteří se cítí být odstrčeni, izolováni, chtějí žít více aktivně, chtějí najít zaměstnání.
Nabízíme vzdělávací aktivity, které Vás naučí, jak sestavit smlouvy, jak se prezentovat na trhnu práce a jak o práci žádat. Naučíme Vás zacházet s počítačem a umíme prohloubit Vaše stávající dovednosti. Nabízíme Vám péči psychologa i sociálního pracovníka. Taktéž široké spektrum terapií, které Vám pomohou k lepší duševní pohodě. Vyzkoušíte si u nás také, jaké to je docházet do zaměstnání – umožníme Vám pracovní nácviky v našich chráněných dílnách v kolektivu našich zaměstnanců. Můžeme také nabídnout tréninkové pracovní místo na min 5 měsíců.
Rádi Vás přivítáme v našem kolektivu.
Veškeré Vaše dotazy směřujte na paní Valentinu Lenkovou, tel: 774450164, mail: lenkova@sdruzenitulipan.cz
Těšíme se na Vás!

Právě pro Vás Sdružení TULIPAN, z.s. ve spolupráci se společností AABYSS s.r.o.

od 1.8.2017 rozjíždí nový projekt
3K pro praxi – Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi

Reg.č.  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby
s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené.
S využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných
nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílových skupin.
Usnadníme Vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.
Jste osoba zdravotně znevýhodněná? Je vám více jak 50 let a jste bez práce? Nebo máte nízkou
kvalifikaci a jste bez práce? Jste dlouhodobě nezaměstnaný? Jste osobou na rodičovské dovolené a
nemáte se kam vrátit do práce?
Jsme tu pro Vás a rádi vám v rámci našeho projektu pomůžeme najít si vhodné pracovní uplatnění!
Každému připravíme individuální plán na míru, dokážeme rozpoznat Váš potenciál
Vytvoříme vám osobní portfolio
Máme k dispozici odborné pracovní poradce
Nabízíme zajímavé kurzy a nácviky, které Vás adekvátně připraví na pohovor k vybrané pracovní
pozici a na samotné pracovní uplatnění
Nabízíme zvyšování digitální gramotnosti a kurzy pro získání základních pracovních kompetencí
 • počítačové kurzy jak pro začátečníky tak pokročilé
 • orientace na trhu práce, legislativa v pracovně-právních vztazích, timemanagement, komunikační a prezentační dovednosti aj.
Nabízíme zajímavé rekvalifikační kurzy
 • úklidové práce

 • údržba

 • hospodyně

 • skladík/ce

 • vazačské práce

 • účetnictví  a daňová evidence

 • personalista

 • obchodní zástupce

 • specialista marketingu

 • manager

 • makléř

 • aj. dle Vašich předpokladů!

Dále jsme pro vás připravili řadu zajímavých terapeutických aktivit, které vás lépe připraví na trh
práce, např.:
 • Arteterapie – rukodělné, umělecko terapeutické práce
 • Dramaterapie – nácviky rolí a vyjádření za pomoci hry
 • Canisterapie – hry se psy, uvolnění
Budeme vám hledat práci přímo na míru!

 

Dne 26.6. se skupina účastníků projektu „Chceme se uplatnit“ vypravila na exkurzi do sídla obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice o.p.s.. Tuto organizaci jsme zvolili záměrně proto, že také pracuje s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a podobně jako náš projekt umožňuje svým klientům aktivizaci formou různých terapií a pracovních nácviků, provozuje chráněné díny. Exkurze na pracoviště, která zaměstnávají osoby s duševním onemocněním nebo dávají pracovní uplatnění osobám se zdravotním znevýhodněním je také jednou z mnoha aktivit, které projekt „Chceme se uplatnit“ nabízí. Cílem je ukázat našim účastníkům, jaké jiné možnosti pracovního uplatnění naleznou na trhu práce mimo chráněných dílen Sdružení TULIPAN, z.s.,

Věnovali se nám ředitel organizace Bc. Lukáš Hnát, Dis a vedoucí psychosociální rehabilitace Bc. Linda Bizzarriová. Měli jsme možnost nahlédnout do chráněných dílen CEDRu i do dílen určených k sociální rehabilitaci a pohovořit s oběma vedoucími pracovníky o širokém působení jejich společnosti nejen na poli osvěty a destigmatizace duševních onemocnění v očích veřejnosti. Ale také o zkušenostech s organizováním konferencí a oslovování potenciálních zaměstnavatelů, kteří jsou schopni nabídnout pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním.

Tímto děkujeme za možnost návštěvy a inspiraci, kterou nám v CEDRu poskytli a srdečně zveme na návštěvu k nám.

Hlásíme se s další várkou novinek:

Projektu „Chceme se uplatnit“ se rozšířilo portfolio realizovaných terapeutických aktivit o terapeutické vaření, dramaterapii a relaxační pobyt u koní. Naši účastníci tak mají možnost odreagovat se při vaření jednoduchých jídel, naučit se něco nového a získané dovednosti pak prohlubovat. Aktuálně trénujeme škrábání brambor a různé druhy karbanátků. A po pilné práci zasloužená odměna! Všechna vynikající jídla, která si naši účastníci sami připravili, jsou také náležitě ochutnána a snědena. Dále je možno také vyzkoušet, jaké to je vyjádřit sám sebe pomocí divadla – různých hereckých technik. Proběhlo zatím úvodní setkání dramaterapie, které si všichni zúčastnění velmi chválí. A komu nevyhovuje „se otevírat“, může strávit klidné chvíle ve společnosti koní paní Dýckové na Pony Ranchi v Proseči nad Nisou. Máme k dispozici dva klidné a trpělivé poníky, které si můžeme vyzkoušet hřebelcovat, vodit, svézt se i třeba jen pomazlit.

Srdečně tedy zveme na všechny terapeutické aktivity, které Sdružení TULIPAN, z.s. realizuje prostřednictvím projektu „Chceme se uplatnit“. A aby jejich výčet byl kompletní, zmiňme opravdu všechny:

17.7. a 24.7. zveme na Arteterapii s paní Vítovou v 14:30

18.7./ 20.7./25.7./ 27.7. proběhnou další lekce Terapeutického vaření v 15:00

18.7. a 25.7.  Muzikoterapie s paní Rejlkovou v 15:00

21.7. další Relaxační setkání u koní, termín ještě není na 100% potvrzen, potvrdíme v průběhu týdne

29.7. Canisterapie s panem Novotným na ovále ploché dráhy v Pavlovicích v 15:00

Všechny aktivity jsou určeny zdravotně znevýhodněným osobám. Těšíme se na vás J

ROZJÍŽDÍME NÁBOR DO 3.ETAPY PROJEKTU „CHCEME SE UPLATNIT“

Aktuálně spouštíme nábor do aktivizačního projektu zaměřeného na osoby se zdravotním znevýhodněním, primárně osoby s duševním onemocněním nebo souběhem diagnóz. Nabízíme několik měsíců zajímavých aktivit, které Vám pomohou se „rozkoukat“. Jsme tu pro všechny, kteří se cítí být odstrčeni, izolováni, chtějí žít více aktivně, chtějí najít zaměstnání.

Nabízíme vzdělávací aktivity, které Vás naučí, jak sestavit smlouvy, jak se prezentovat na trhnu práce a jak o práci žádat. Naučíme Vás zacházet s počítačem a umíme prohloubit Vaše stávající dovednosti. Nabízíme Vám péči psychologa i sociálního pracovníka. Taktéž široké spektrum terapií, které Vám pomohou k lepší duševní pohodě. Vyzkoušíte si u nás také, jaké to je docházet do zaměstnání – umožníme Vám pracovní nácviky v našich chráněných dílnách v kolektivu našich zaměstnanců. Můžeme také nabídnout tréninkové pracovní místo na min 5 měsíců.

Rádi Vás přivítáme v našem kolektivu.

Veškeré Vaše dotazy směřujte na paní Valentinu Lenkovu, tel: 774450164, mail: lenkova@sdruzenitulipan.cz

Těšíme se na Vás!

Sociální zemědělství, sociální hiporehabilitace a zahradní terapie"

Máte-li zájem, můžete se na tel. čísle 774450163 u pana Libora Čecha hlásit na aktivity, které jsou pro Vás připraveny:

- činnosti na terapeutické zahradě

- volnočasové aktivity s náplní sociální hiporehabilitace

- volnočasové poznávací aktivity s náplní sociálního zemědělství

 


Již jsme realizovali pobyt sociální hiporehabilitace v Orlických horách v Centru slezského norika. Fota zde

:https://www.facebook.com/slezan/?ref=ts&fref=ts ,b

další nás čeká na konci srpna.

Leták
Přibližně od září nás čeká sled činností sociálního zemědělství v Oldřichově v Hájích.
Nadace Euronisa pomohla s vybavením chráněného bytu

LIBEREC, 6. ledna 2017

 

 

Díky pomoci Nadace Euronisa mohou další lidé v Liberci získat důležitou životní zkušenost - vlastní bydlení. Dar nadace ve výši 50 tisíc korun využije liberecké sdružení TULIPAN pro zařízení chráněného bydlení, bytu 4+1, kde najdou nový domov tři duševně a tělesně postižení lidé.

 

 

Životní příběh každého z nás má jiný směr. Naše cíle a tužby jsou různorodé, ale spojuje je jedno společné - bez vlastního přičinění a úsilí toho mnoho nedosáhneme. Mezi důležité životní milníky patří vlastní bydlení. Jsou však skupiny lidí, kteří se bez účinné pomoci okolí neobejdou. Patří mezi ně osoby se zdravotním či mentálním postižením o než se v Liberci stará Sdružení TULIPAN
„Na podzim jsme na hypotéku koupili byt 4+1 v Burianově ulici. Pro začátek tam budou bydlet tři lidé, budou se učit samostatnému bydlení, péči o domácnost jako jsou nákupy, vaření a podobně. Naším hlavním cílem je, aby do budoucna mohli bydlet samostatně,” popisuje ředitelka Sdružení TULIPAN Zora Machartová
Hlavním posláním TULIPANU je integrace lidí se zdravotním či mentálním postižením zpět do společnosti. Vedle primární činnosti, kterou je zaměstnávání zdravotně postižených osob je důležité právě jejich osamostatňování, což vede ke snížení závislosti na pomoci okolí.

TULIPAN se svou žádostí u Nadace Euronisa uspěl s projektem "Vybavení chráněného bytu TULIPAN”. Za padesátitisícový dar pořídí drobnější vybavení bytu, vybavení kuchyně nádobím a pořízení domácích textilií. Na zařízení a vybavení bytu nábytkem a spotřebiči žádá sdružení o dotace z jiných zdrojů, ovšem nedostávalo se peněz ani na drobné zařízení a spotřební materiál, který je pro uživatele bytu nezbytný.

 

 

„Nákupem vybavení a spotřebního materiálu zajistíme, že osoby z cílových skupin budou moci plnohodnotně využívat chráněný byt. Využití bydlení v chráněném bytě pro zdravotně postižené představuje další krok k osamostatnění se a rozvoji jejich osobnosti směrem k větší socializaci s vrstevníky. Většina z nich totiž žije se svými stárnoucími rodiči,” vysvětluje Zora Machartová.

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Zora Machartová - ředitelka Sdružení TULIPAN, z.s.

Tel: 485 354 316

Mobil: 774 450 160

machartova@sdruzenitulipan.cz

 

Sdružení TULIPAN, z.s.

(budova „S“ TUL)

Sokolská 113/8

460 01 Liberec I - Staré Město

 

 

Sdružení TULIPAN, z.s.

www.sdruzenitulipan.cz

Sdružení TULIPAN se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob, které by neměly šanci se uplatnit na běžném pracovním trhu, zejména osob se získaným duševním postižením, lehkou mentální retardací a osob s kombinovaným postižením.

Provozujeme chráněnou dílnu, kde v současné době zaměstnáváme 62 osob. Posláním Sdružení TULIPAN je podpora sebeobslužných dovedností, pracovní rehabilitace a uplatnění osobnostního potenciálu lidí s handicapem. Dále je naším posláním zlepšování informační dostupnosti a poskytování poradenství pro klienty, rodiče a příbuzné lidí s handicapem a spolupráce s nimi.

 

Krásný dobrý den,

 

Děkujeme za zaslání videa a posouváme se do hlavní části projektu ČSOB pomáhá regionům, na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz máte od 6.12.2016 možnost vidět všechny zapojené projekty a jejich medajlonky.

 

 

 

 

Program ČSOB pomáhá regionům je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe Váš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z Vašeho okolí? Oslovte je tedy a získejte co nejvíce finančních prostředků.

 

 

 

 

Dle pravidel programu ČSOB pomáhá regionům 2016

 

b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

 

 

 

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

 

 

Výběr končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2017, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.

 

 

 

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 6. 12.2016 do půlnoci 6. 1.2017 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

 

 

 

Číslo účtu, na který musíte peníze vybírat, je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu peníze patří. Prosím informujte své dárce o nutnosti uvádět variabilní symbol.

 

 

Variabilní symbol pro váš projekt je : 20165401

 

 

 

Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“.

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský projekt - Chceme se uplatnit
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181
Název projektu: Chceme se uplatnit
Harmonogram projektu: 1.8.2016 – 31.10.2018
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s prací
s cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s pracís cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Do projektu budou zahrnuty zejména osoby s duševním onemocněním, případně s kombinovanými diagnózami (duševní onemocnění a tělesné postižení apod.).
Po realizaci aktivit projektu očekáváme mj.:
 • Zvýšení klíčových kompetencí účastníků projektu
 • Získání nezbytných sociálních a profesních dovedností a kontaktů
 • Možnost naučení se samostatnosti a odpovědnosti jednotlivců
 • Zvýšení sebevědomí účastníků, motivace k práci a seberealizaci
 • Snazší zvládání zátěží běžného života (finančních zátěží, psychických zátěží, apod.),
 • Získání schopnosti dosáhnout v přiměřené míře porozumění práv a povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu, což povede k snazšímu uplatnění se na trhu práce
 • Zvýšení zaměstnanosti účastníků projektu
 • Rozšíření příležitostí k aktivnímu začleňování účastníků projektu do společnosti a na trh práce, aj.
Co je připraveno pro účastníky projektu:
 • Individuální konzultace: Individuální řešení potřeb každého účastníka, tj. v návaznosti na přípravu na trh práce, vzdělávání, řešení sociálních, psychologických, osobních aj. záležitostí s možností využití sociálního pracovníka a psychologa.
 • Odborné kurzy: PC kurzy s možnost získání ECDL certifikátu pro vybrané účastníky, kurz funkční gramotnosti, kurz pro získání profesních dovedností, kurz právní a finanční gramotnosti, kurz stylistiky.
 • Nácviky pracovních dovedností: Např. šití a vyšívání, úklid, zahradník, administrativní pracovník, keramika, práce s papírem, prodejní dovednosti, žehlení, kompletace, obrábění aj.
 • Pracovně terapeutická činnost: Skupinová podpora, např. dramaterapie, arteterapie (výtvarné aktivity), vaření, muzikoterapie, hippoterapie (metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně), canisterapie (metoda využívající speciálně cvičené psy) aj.
 • Tréninková pracovní místa: Určena jsou pro účastníky projektu, kteří úspěšně zvládnou předcházející aktivity projektu a budou mít předpoklady ke zvládnutí tréninkového pracovního místa.
V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat:


Valentína Lenkovà 774 450 164, lenkova@sdruzenitulipan.cz

Ing. Martina Pšeničková: 604 510 129, psenickova@sdruzenitulipan.cz

 

 

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město

Zobrazit video na Youtube
Sdružení TULIPAN získalo podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví
Sdružení TULIPAN bylo podpořeno ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje  z programu č. 9.2 - Podpora preventivních léčebných projektů. Z tohoto programu byly podpořeny dva předkládané projekty. Jedním z projektů je " Výchova občanů, dětí a mládeže v problematice duševního zdraví". Cílem tohoto projektu je prostřednictvím terapeutických činností  zlepšení zdravotního stavu osob s duševním onemocněním.Druhý projekt, který získal podporu je projekt "Sami sobě". V rámci tohoto projektu absolvují 2 osoby s duševním onemocněním speciální vzdělávací akci v programu "Peer konzultant". Tito lidé budou následně pomáhat dalším osobám s duševním onemocněním k nivelizaci jejich zdravotního stavu. Rovněž budou schopni vykonávat depistáž v terénu tak, aby lidem, kteří se poprvé potkávají s duševní chorobou, byli schopni nabídnout dostatek informací a nasměřovat je k odborné pomoci. V rámci tohoto projektu je rovněž počítáno s technikou supervize, vedoucí k duševní hygieně pomáhajícího personálu s cílem poskytovat profesionálně služby osobám se zdravotním znevýhodněním.  Libereckému kraji patří velké poděkování nejenom za podporu v letošním roce, rovněž tak za jeho aktivní přístup k problematice duševního zdraví,  ale i za jeho dlouhodobou podporu. Bez ní by naše činnost nebyla rovněž možná.
ROZJÍŽDÍME NÁBOR DO 3.ETAPY PROJEKTU „CHCEME SE UPLATNIT
Aktuálně spouštíme nábor do aktivizačního projektu zaměřeného na osoby se zdravotním znevýhodněním, primárně osoby s duševním onemocněním nebo souběhem diagnóz. Nabízíme několik měsíců zajímavých aktivit, které Vám pomohou se „rozkoukat“. Jsme tu pro všechny, kteří se cítí být odstrčeni, izolováni, chtějí žít více aktivně, chtějí najít zaměstnání.
Nabízíme vzdělávací aktivity, které Vás naučí, jak sestavit smlouvy, jak se prezentovat na trhnu práce a jak o práci žádat. Naučíme Vás zacházet s počítačem a umíme prohloubit Vaše stávající dovednosti. Nabízíme Vám péči psychologa i sociálního pracovníka. Taktéž široké spektrum terapií, které Vám pomohou k lepší duševní pohodě. Vyzkoušíte si u nás také, jaké to je docházet do zaměstnání – umožníme Vám pracovní nácviky v našich chráněných dílnách v kolektivu našich zaměstnanců. Můžeme také nabídnout tréninkové pracovní místo na min 5 měsíců.
Rádi Vás přivítáme v našem kolektivu.
Veškeré Vaše dotazy směřujte na paní Valentinu Lenkovou, tel: 774450164, mail: lenkova@sdruzenitulipan.cz
Těšíme se na Vás!

Právě pro Vás Sdružení TULIPAN, z.s. ve spolupráci se společností AABYSS s.r.o.

od 1.8.2017 rozjíždí nový projekt
3K pro praxi – Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi

Reg.č.  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby
s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené.
S využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných
nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílových skupin.
Usnadníme Vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.
Jste osoba zdravotně znevýhodněná? Je vám více jak 50 let a jste bez práce? Nebo máte nízkou
kvalifikaci a jste bez práce? Jste dlouhodobě nezaměstnaný? Jste osobou na rodičovské dovolené a
nemáte se kam vrátit do práce?
Jsme tu pro Vás a rádi vám v rámci našeho projektu pomůžeme najít si vhodné pracovní uplatnění!
Každému připravíme individuální plán na míru, dokážeme rozpoznat Váš potenciál
Vytvoříme vám osobní portfolio
Máme k dispozici odborné pracovní poradce
Nabízíme zajímavé kurzy a nácviky, které Vás adekvátně připraví na pohovor k vybrané pracovní
pozici a na samotné pracovní uplatnění
Nabízíme zvyšování digitální gramotnosti a kurzy pro získání základních pracovních kompetencí
 • počítačové kurzy jak pro začátečníky tak pokročilé
 • orientace na trhu práce, legislativa v pracovně-právních vztazích, timemanagement, komunikační a prezentační dovednosti aj.
Nabízíme zajímavé rekvalifikační kurzy
 • úklidové práce

 • údržba

 • hospodyně

 • skladík/ce

 • vazačské práce

 • účetnictví  a daňová evidence

 • personalista

 • obchodní zástupce

 • specialista marketingu

 • manager

 • makléř

 • aj. dle Vašich předpokladů!

Dále jsme pro vás připravili řadu zajímavých terapeutických aktivit, které vás lépe připraví na trh
práce, např.:
 • Arteterapie – rukodělné, umělecko terapeutické práce
 • Dramaterapie – nácviky rolí a vyjádření za pomoci hry
 • Canisterapie – hry se psy, uvolnění
Budeme vám hledat práci přímo na míru!

 

Dne 26.6. se skupina účastníků projektu „Chceme se uplatnit“ vypravila na exkurzi do sídla obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice o.p.s.. Tuto organizaci jsme zvolili záměrně proto, že také pracuje s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a podobně jako náš projekt umožňuje svým klientům aktivizaci formou různých terapií a pracovních nácviků, provozuje chráněné díny. Exkurze na pracoviště, která zaměstnávají osoby s duševním onemocněním nebo dávají pracovní uplatnění osobám se zdravotním znevýhodněním je také jednou z mnoha aktivit, které projekt „Chceme se uplatnit“ nabízí. Cílem je ukázat našim účastníkům, jaké jiné možnosti pracovního uplatnění naleznou na trhu práce mimo chráněných dílen Sdružení TULIPAN, z.s.,

Věnovali se nám ředitel organizace Bc. Lukáš Hnát, Dis a vedoucí psychosociální rehabilitace Bc. Linda Bizzarriová. Měli jsme možnost nahlédnout do chráněných dílen CEDRu i do dílen určených k sociální rehabilitaci a pohovořit s oběma vedoucími pracovníky o širokém působení jejich společnosti nejen na poli osvěty a destigmatizace duševních onemocnění v očích veřejnosti. Ale také o zkušenostech s organizováním konferencí a oslovování potenciálních zaměstnavatelů, kteří jsou schopni nabídnout pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním.

Tímto děkujeme za možnost návštěvy a inspiraci, kterou nám v CEDRu poskytli a srdečně zveme na návštěvu k nám.

Hlásíme se s další várkou novinek:

Projektu „Chceme se uplatnit“ se rozšířilo portfolio realizovaných terapeutických aktivit o terapeutické vaření, dramaterapii a relaxační pobyt u koní. Naši účastníci tak mají možnost odreagovat se při vaření jednoduchých jídel, naučit se něco nového a získané dovednosti pak prohlubovat. Aktuálně trénujeme škrábání brambor a různé druhy karbanátků. A po pilné práci zasloužená odměna! Všechna vynikající jídla, která si naši účastníci sami připravili, jsou také náležitě ochutnána a snědena. Dále je možno také vyzkoušet, jaké to je vyjádřit sám sebe pomocí divadla – různých hereckých technik. Proběhlo zatím úvodní setkání dramaterapie, které si všichni zúčastnění velmi chválí. A komu nevyhovuje „se otevírat“, může strávit klidné chvíle ve společnosti koní paní Dýckové na Pony Ranchi v Proseči nad Nisou. Máme k dispozici dva klidné a trpělivé poníky, které si můžeme vyzkoušet hřebelcovat, vodit, svézt se i třeba jen pomazlit.

Srdečně tedy zveme na všechny terapeutické aktivity, které Sdružení TULIPAN, z.s. realizuje prostřednictvím projektu „Chceme se uplatnit“. A aby jejich výčet byl kompletní, zmiňme opravdu všechny:

17.7. a 24.7. zveme na Arteterapii s paní Vítovou v 14:30

18.7./ 20.7./25.7./ 27.7. proběhnou další lekce Terapeutického vaření v 15:00

18.7. a 25.7.  Muzikoterapie s paní Rejlkovou v 15:00

21.7. další Relaxační setkání u koní, termín ještě není na 100% potvrzen, potvrdíme v průběhu týdne

29.7. Canisterapie s panem Novotným na ovále ploché dráhy v Pavlovicích v 15:00

Všechny aktivity jsou určeny zdravotně znevýhodněným osobám. Těšíme se na vás J

ROZJÍŽDÍME NÁBOR DO 3.ETAPY PROJEKTU „CHCEME SE UPLATNIT“

Aktuálně spouštíme nábor do aktivizačního projektu zaměřeného na osoby se zdravotním znevýhodněním, primárně osoby s duševním onemocněním nebo souběhem diagnóz. Nabízíme několik měsíců zajímavých aktivit, které Vám pomohou se „rozkoukat“. Jsme tu pro všechny, kteří se cítí být odstrčeni, izolováni, chtějí žít více aktivně, chtějí najít zaměstnání.

Nabízíme vzdělávací aktivity, které Vás naučí, jak sestavit smlouvy, jak se prezentovat na trhnu práce a jak o práci žádat. Naučíme Vás zacházet s počítačem a umíme prohloubit Vaše stávající dovednosti. Nabízíme Vám péči psychologa i sociálního pracovníka. Taktéž široké spektrum terapií, které Vám pomohou k lepší duševní pohodě. Vyzkoušíte si u nás také, jaké to je docházet do zaměstnání – umožníme Vám pracovní nácviky v našich chráněných dílnách v kolektivu našich zaměstnanců. Můžeme také nabídnout tréninkové pracovní místo na min 5 měsíců.

Rádi Vás přivítáme v našem kolektivu.

Veškeré Vaše dotazy směřujte na paní Valentinu Lenkovu, tel: 774450164, mail: lenkova@sdruzenitulipan.cz

Těšíme se na Vás!

Sociální zemědělství, sociální hiporehabilitace a zahradní terapie"

Máte-li zájem, můžete se na tel. čísle 774450163 u pana Libora Čecha hlásit na aktivity, které jsou pro Vás připraveny:

- činnosti na terapeutické zahradě

- volnočasové aktivity s náplní sociální hiporehabilitace

- volnočasové poznávací aktivity s náplní sociálního zemědělství

 


Již jsme realizovali pobyt sociální hiporehabilitace v Orlických horách v Centru slezského norika. Fota zde

:https://www.facebook.com/slezan/?ref=ts&fref=ts ,b

další nás čeká na konci srpna.

Leták
Přibližně od září nás čeká sled činností sociálního zemědělství v Oldřichově v Hájích.
Nadace Euronisa pomohla s vybavením chráněného bytu

LIBEREC, 6. ledna 2017

 

 

Díky pomoci Nadace Euronisa mohou další lidé v Liberci získat důležitou životní zkušenost - vlastní bydlení. Dar nadace ve výši 50 tisíc korun využije liberecké sdružení TULIPAN pro zařízení chráněného bydlení, bytu 4+1, kde najdou nový domov tři duševně a tělesně postižení lidé.

 

 

Životní příběh každého z nás má jiný směr. Naše cíle a tužby jsou různorodé, ale spojuje je jedno společné - bez vlastního přičinění a úsilí toho mnoho nedosáhneme. Mezi důležité životní milníky patří vlastní bydlení. Jsou však skupiny lidí, kteří se bez účinné pomoci okolí neobejdou. Patří mezi ně osoby se zdravotním či mentálním postižením o než se v Liberci stará Sdružení TULIPAN
„Na podzim jsme na hypotéku koupili byt 4+1 v Burianově ulici. Pro začátek tam budou bydlet tři lidé, budou se učit samostatnému bydlení, péči o domácnost jako jsou nákupy, vaření a podobně. Naším hlavním cílem je, aby do budoucna mohli bydlet samostatně,” popisuje ředitelka Sdružení TULIPAN Zora Machartová
Hlavním posláním TULIPANU je integrace lidí se zdravotním či mentálním postižením zpět do společnosti. Vedle primární činnosti, kterou je zaměstnávání zdravotně postižených osob je důležité právě jejich osamostatňování, což vede ke snížení závislosti na pomoci okolí.

TULIPAN se svou žádostí u Nadace Euronisa uspěl s projektem "Vybavení chráněného bytu TULIPAN”. Za padesátitisícový dar pořídí drobnější vybavení bytu, vybavení kuchyně nádobím a pořízení domácích textilií. Na zařízení a vybavení bytu nábytkem a spotřebiči žádá sdružení o dotace z jiných zdrojů, ovšem nedostávalo se peněz ani na drobné zařízení a spotřební materiál, který je pro uživatele bytu nezbytný.

 

 

„Nákupem vybavení a spotřebního materiálu zajistíme, že osoby z cílových skupin budou moci plnohodnotně využívat chráněný byt. Využití bydlení v chráněném bytě pro zdravotně postižené představuje další krok k osamostatnění se a rozvoji jejich osobnosti směrem k větší socializaci s vrstevníky. Většina z nich totiž žije se svými stárnoucími rodiči,” vysvětluje Zora Machartová.

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Zora Machartová - ředitelka Sdružení TULIPAN, z.s.

Tel: 485 354 316

Mobil: 774 450 160

machartova@sdruzenitulipan.cz

 

Sdružení TULIPAN, z.s.

(budova „S“ TUL)

Sokolská 113/8

460 01 Liberec I - Staré Město

 

 

Sdružení TULIPAN, z.s.

www.sdruzenitulipan.cz

Sdružení TULIPAN se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob, které by neměly šanci se uplatnit na běžném pracovním trhu, zejména osob se získaným duševním postižením, lehkou mentální retardací a osob s kombinovaným postižením.

Provozujeme chráněnou dílnu, kde v současné době zaměstnáváme 62 osob. Posláním Sdružení TULIPAN je podpora sebeobslužných dovedností, pracovní rehabilitace a uplatnění osobnostního potenciálu lidí s handicapem. Dále je naším posláním zlepšování informační dostupnosti a poskytování poradenství pro klienty, rodiče a příbuzné lidí s handicapem a spolupráce s nimi.

 

Krásný dobrý den,

 

Děkujeme za zaslání videa a posouváme se do hlavní části projektu ČSOB pomáhá regionům, na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz máte od 6.12.2016 možnost vidět všechny zapojené projekty a jejich medajlonky.

 

 

 

 

Program ČSOB pomáhá regionům je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe Váš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z Vašeho okolí? Oslovte je tedy a získejte co nejvíce finančních prostředků.

 

 

 

 

Dle pravidel programu ČSOB pomáhá regionům 2016

 

b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

 

 

 

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

 

 

Výběr končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2017, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.

 

 

 

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 6. 12.2016 do půlnoci 6. 1.2017 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

 

 

 

Číslo účtu, na který musíte peníze vybírat, je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu peníze patří. Prosím informujte své dárce o nutnosti uvádět variabilní symbol.

 

 

Variabilní symbol pro váš projekt je : 20165401

 

 

 

Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“.

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský projekt - Chceme se uplatnit
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181
Název projektu: Chceme se uplatnit
Harmonogram projektu: 1.8.2016 – 31.10.2018
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s prací
s cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s pracís cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Do projektu budou zahrnuty zejména osoby s duševním onemocněním, případně s kombinovanými diagnózami (duševní onemocnění a tělesné postižení apod.).
Po realizaci aktivit projektu očekáváme mj.:
 • Zvýšení klíčových kompetencí účastníků projektu
 • Získání nezbytných sociálních a profesních dovedností a kontaktů
 • Možnost naučení se samostatnosti a odpovědnosti jednotlivců
 • Zvýšení sebevědomí účastníků, motivace k práci a seberealizaci
 • Snazší zvládání zátěží běžného života (finančních zátěží, psychických zátěží, apod.),