/
/

Zaměstnání bez hranic

Zaměstnání bez hranic
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříčLibereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin aodbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleněnastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
pracovních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění získání dlouhodobého pracovního uplatnění.
Harmonogram projektu: 1.12.2017 – 30.11.2019
Cílová skupina projektu:
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce:
Účastníkům projektu budou dle místa jejich bydliště k dispozici 3 regionální pracoviště, a to v Semilech, České Lípě a Liberci. Všechny plánované aktivity se tedy uskuteční v každém z regionálních pracovišť.
Účastníkům projektu bude k dispozici klíčový pracovník, který jej bude provázet směrem k potenciálnímu uplatnění na trhu práce. Sestaví a dle možností realizuje osobní (individuální) plán rozvoje.
Dle potřeby bude k dispozici pracovní nebo bilanční diagnostika, sociální pracovník, dluhový poradce, ergoterapeut, psycholog, psychiatr či peer konzultant.
V průběhu realizace projektu budou pravidelně realizovány motivační kluby. Využity budou interaktivní prvky výuky, motivační a aktivační hry, příklady z praxe, terapie, nácviky pracovních dovedností.
Předběžný program klubů:
- Zmapování potřeb, očekávání a obav účastníků, informace o trhu práce, nabídka volných pracovních míst, způsoby vyhledávání zaměstnání, motivační a aktivizační hry, skupinové a individuální práce.

- Analýza pracovních míst, orientace mezi nabídkami, způsoby vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů, fungování personálních agentur, portály práce na internetu.

- SWOT analýza osobní i profesní kariéry, příprava na přijímací pohovor - verbální, neverbální komunikace, trénink pohovorů, modelové ukázky a nácviky. Zpracování životopisu a motivačního dopisu (s využitím PC), pro vybrané účastníky projektu zpracování video životopisů.
- průběžné pracovně terapeutické aktivity - např. využití dramaterapie či arteterapie k aktivizaci a motivaci CS
- průběžná realizace praktických pracovních nácviků - trénink vybraných dovedností k rozpoznání pracovního potenciálu, lze realizovat v prostorech detašovaných pracovišť či s využitím zázemí chráněné dílny TULIPAN vč. možností nácviků venkovních činností (např. zahradnické práce aj.).
- individuální trénink PC dovedností
Dále budou organizovány vzdělávací aktivity spojené s rozvojem základních kompetencí důležitých pro vstup a udržení se účastníků projektu na trhu práce. Kurzy budou orientovány na finanční a čtenářskou gramotnost s využitím digitálních kompetencí, orientaci v pracovně právních vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, kompetence k řešení problémů, samostatnosti, schopnosti pracovat v týmu aj.
Dle potřeby budou moci účastníci využití rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
1. Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
2. Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
3. Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce, hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
Další aktivita projektu zahrnuje proces hledání vhodného pracovního uplatnění pro účastníky projektu. V rámci této aktivity bude tedy probíhat průběžná práce a komunikace se zaměstnavateli a agenturami práce v Libereckém kraji a budou vytipována vhodná pracovní místa pro účastníky projektu. Hledána budou vhodná PM s využitím flexibilních forem práce - na zkrácený úvazek, sdílené PM, nebo celý úvazek.
AKTUÁLNĚ O PROJEKTU „ Komunitní centrum TULIPAN II.“

Těší nás, že jsme od začátku června 2021 mohli znovu spustit i pravidelné skupinové aktivity libereckého Komunitního centra. Novým lektorem foto a videokroužku se stal známý liberecký fotograf a lektor fotografie Šimon Pikous. Klienti, kteří kroužek navštěvují, jsou ze Šimona nadšeni. Novinkou jsou i jógové lekce, které se za hezkého počasí odehrávají za budovou Mojí polévkárny (za bývalým Komunitním centrem). Gratulujeme našemu milému lektorovi počítačové gramotnosti Standovi Maškovi k získání titulu inženýr! :-) Klub duševního zdraví nově vede Ivana Daďourková, se kterou se klienti velmi dobře sžili a pokaždé se na klubu výborně baví. Výtvarné aktivity (keramiku a kroužek výtvarného tvoření) vede i nadále Eva Fárková. Na každou hodinu přichází s novými nápady, ze kterých jsou klienti unešeni. Máme radost, že to v Komunitním centru zase hučí jako v úlu! Tak to má být.


Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše